Gå til hovedinnhold

Kanskje den mest keisame dagen på jobb...

Av alle uinteressante ting eg gjer på jobb i løpet av eit år, så må den dagen statsbudsjettet kjem, vere det som gjer meg den mest meiningslause kjensla. Også eg skjønner jo at dette er viktig for utviklinga framover, og at det her blir gjeve ein del signal for kva som skal skje på prioriterte områder i tida framover. Men likevel..

Dagen som politisk rådgjevar på feltet Kyrkje, utdannings- og forskningspolitikk:

08-10: Gå gjennom dei lekkasjane som har komme, og førebu meg på det som mest truleg kjem, og det som ikkje kjem. Samt krangle litt med ny fraksjonsleiar i komiteen om kva som er dei viktigaste prioriteringane framover (nye tankar liker me ikkje, for me skal gjere det slik me alltid har gjort det dei siste fire åra, meiner no eg. :))
10: Sette på Kristin Halvorsen som bakgrunnsstøy, medan eg går på ekspedisjonskontoret for å hente eit tonn med papir. Eigentleg er det berre dei kiloa med papir frå Kunnskapsdepartementet som er interessante i fyrste omgang (samt noko kyrkje-greier), men KUF-komiteen har også mange kapittel å bry seg om innanfor andre departement sitt område (noko fisk, energi og noko andre greier)
10-12: Gå gjennom dei viktigaste kapitla, summere opp kva som er bra, kva som ikkje er bra, og kva FrP ville ha gjort.

Så kan vi starte med hylinga, og eit skodespel som ikkje liknar på noko anna (og jada, eg forstår det må vere slik, men det er frykteleg kjedeleg). No tullar eg - for dette startar eigentleg allereie klokka ti med ein gong Halvorsen går på talarstolen i Stortinget, men utover dagen så veit vi betre kva dei ulike tala inneber, og kan då styrkje hylinga vår, og få betre argument. Og hylinga går i hovudsak ut på at "det har ikkje fått nok peng", "men det har sanneleg ikkje fått nok peng" og "det er ein skam at det ikkje blir løyvd meir peng til akkurat det". Svært lite av hylinga går ut på at "det har fått altfor mykje peng", sjølv om eg i blant skulle ynskje at det for ein gongs skuld i samband med at eit budsjett blir lagt fram, hadde vorte ei konkurranse i kven som kan synliggjere kva som har fått for mykje. Det hadde vore moro det, og utfordrande for politikarane. Og i slike situasjonar er det greitt å sleppe å bli ein av saueflokken som vert med i det same hylekoret (og dette gjeld alle parti, og er eigentleg ikkje kritikk, for eg skjønnar at det nesten må vere slik om opposisjonen skal vekse seg større og utfordre dei som sit med makta).

Det er eigentleg ganske greitt å sleppe hylinga sjølv. Mi oppgåve i dag har vore å finne dei tinga der regjeringa ikkje har gjort nok, og så kan andre ta seg av hylinga.

Berre for å gje eit kort samandrag: Forskning og høgare utdanning er taparen innanfor Kunnskapsdepartementet (og det er ikkje berre skodespel-hyling, det er faktisk sant), og eg trur heller ikkje kvardagen for meg som framtidig undervisningspersonell blir noko betre. Eg trur framleis ikkje kommunane har råd til å gje meg ei fast stilling, eg trur framleis nytilsette blir sett til oppgåver ingen andre vil ha (og difor forsvinn fort ut av skuleverket), eg trur ikkje lønna blir høgare og eg trur kommunane slit med å gjennomføre alle gode intensjonar. Det eg trur fullt og heilt på no, er å gje skuleeigar ro til å ta si rolle som skuleeigar meir alvorleg, og gje dei moglegheit til å bli ein dyktigare skuleeigar (her har kommunane mykje å gå på). Då er kanskje ikkje stadig nye krav rett veg å gå, men kanskje ein heller burde gje skuleeigar meir fridom?. Men det er no berre mi meining, og ikkje kva eg alltid ber hylekoret formidle...:)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein