Gå til hovedinnhold

Barnas klimakonferanse

Vi er no i full gang med å øve inn replikkar og songar til musikalen "Barnas klimakonferanse". Det er "Musikk i skolen" som står bak musikalen, og det er andre gong musikalen blir arrangert. Målsettinga er at dette skal bli ei nasjonal læremiddelpakke, og Vågå er plukka ut som pilotkommune for å teste ut dette.

Musikalen Barnas klimakonferanse vil involvere alle elevane i 6. og 7.klasse, og vi vil vise korleis ei klimakonferanse kan utarte seg, der elevane spelar ulike roller som demonstrantar, politikarar, kapitalmakt og journalistar. Sjølvsagt spelar elevane også roller som seg sjølv, foreldre og lærarar, som skal vere med å påverke utfallet av klimakonferansen. Musikalen er forma som ei klimakonferanse, og elevane skal få fram bodskapen gjennom musikk, dans og drama. Elevane skal mellom anna framføre eigne songar og dansar for energiressursar som vasskraft, fjernvarme, solkraft, atomkraft, vindkraft og olje og gass. Her vil ein altså knyte energi og klimaspørsmål opp mot praktiske handlingar, og elevane vil lære om dette gjennom å vere kreative. Musikalen vil knyte saman kompetansemål i seks fag.

Det er krevande, men moro. Også går tida altfor fort. Vi jobber no på spreng for å få replikkar og songar til å sitje som berre det til vi får besøk av dei "proffe" i veke 8. Då kjem manusforfattar Kjersti, og dansar oppover til Vågå for å øve inn det heile i lag med elevane våre. I ei veke skal vi berre danse, synge og dramatisere. Det blir moro.

Og det heile ender med ei stor framsyning i Vågåhallen fredag 25.februar klokka 18. Eg kjenner allereie no eg er nervøs. Men eg veit at våre flinke elevar kjem til å klare dette, og så skal vi som lærarar gjere alt vi kan for å rettleie dei på vegen dit!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år.

Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg. 
Terningkast: 2 

Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt?
Terningkast: 5 
Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det. 
Terningkast: 3
Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein song som får meg i godt humør. Ved fy…

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv.

Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten.

Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgo…

Språkdebatten var ikkje død

Tidlegare i denne veka var eg deltakar i "Valdresdebattane". Spørsmål vi skulle diskutere var mellom anna: Er det plass til to likestilte språk i Noreg i dag? Eller kostar det for mykje? Er det eit problem at 75 % av ungdommane i Valdres skiftar språk? Og kven har i så fall ansvaret?

Eg var deltakar i debatten saman med mellom anna språkforskar Arne Torp (han frå Joker-reklamene), kommentator Erling Lægreid, Elisabeth Aspaker frå Høgre og ordførar i Vang, Vidar Eltun.

Eg har alltid vore glad i nynorsk, men eg har ikkje alltid vore nynorskbrukar. Eg var også ein av dei som byta målform frå nynorsk til bokmål då eg var elev på vidaregåande skule i Valdres.

Det kan verke lettare å skrive bokmål enn nynorsk. I alle fall når du er ein halvlat 15-åring. Stort sett alt eg las var bokmål, og når du tenkjer etter kva for målform ein møter mest av rundt seg i samfunnet, kan vi ikkje seie at bokmål og nynorsk er likestilt. Når eg i tillegg opplevde at bokmålsstilane eg fekk attende frå …