Gå til hovedinnhold

Meir av dette, Kristin!

Å fjerne valfaget i ungdomsskulen var ei stor tabbe. Det er difor gledeleg at det no blir gjeninnført.

På fredag vart den lenge etterlengta stortingsmeldinga om ungdomstrinnet lagt fram. Regjeringa innfrir på det viktigaste og mest etterlengta punktet; nemleg innføring av eit praktisk valfag.

Det er ikkje slik at innføring av valfag er noko nytt. Det er ikkje mange år sidan vi hadde eit valfag i ungdomsskulen. Med nye reformer vart dette valfaget fjerna i eit håp om at fleire timar av andre fag skulle gjere at elevane vart flinkare til å skrive, lese og rekne.

Dei siste åra har vi sett at omfanget av praktiske fag har blitt mindre i skulen. Også i lærarutdanninga har det blitt lagt mindre vekt på praktiske fag, noko som har ført til at skulane no slit med å rekruttere folk med kompetanse innanfor fag som musikk og kunst- og handverk. Talet på lærarar som har slik kompetanse er urovekkande lågt.

Elevane kjeder seg i skulen, og mange er skuletrøytte allereie i 10-årsalderen (og ofte tidlegare). Det hjelper tydeligvis ikkje med meir teori.

Vi er einige om at alle elevane skal lære seg å lese og skrive. Men det er dessverre ikkje slik at umotiverte elevar blir flinkare i norsk ved å ha meir norsk. I alle fall ikkje viss ein pøser på med meir av den undervisninga som elevane finn umotiverande.

Ein god skule er for meg ein plass der vi gjev alle elevane meistringsarenaer. Då må vi som lærarar har verkemidlar og kompetanse til å finne desse arenaene og til å gjere faga meir spanande. Dette er dessverre ting som har og har hatt for liten plass i lærarutdanninga.

Eg vil gje Kristin Halvorsen ros for å gjeninnføre det praktiske valfaget. Dette er noko skuleverket har etterlyst lenge. Eg vil også gje ho ros for å leggje vekt på at vi som lærarar må bli betre klasseleiarar. Vi må også sørgje for at vi som lærarar i klasserommet undervisar og rettleiar på ein måte som faktisk fungerar, og ikkje berre slik vi trur fungerar.

Eg håper Kunnskapsdepartementet kan følgje opp med å gje praktiske fag større plass i lærarutdanninga, sørgje for at vi som lærarar kan bruke praktiske metode i alle fag og at vi kan auke talet på praktisk-estetiske fag gjennom heile skulegangen.

For det er ikkje slik at elevane mistar motivasjonen på ungdomstrinnet. Det skjer mykje tidlegare enn som så.


Publisert i spalta "Blåmandag" i Dagsavisen, 2.mai 2011.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein