Gå til hovedinnhold

Utdanningspolitikk på dagsorden

Eg har fått den store æra av å vere leiar for Framstegspartiets temautval for skule-, utdannings- og forskingspolitikk. Denne komiteen skal kome med forslag til Framstegspartiets stortingsvalsprogram innanfor dette området.

Programarbeidet denne gongen er organisert slik at vi har ein programkomité leia av Per Sandberg, mens vi har fire temakomitear. Desse temakomiteane er for helse og sosial, beredskap og sikkerheit, finans og infrastruktur og altså utdannings- og forskingspolitikk. Komiteane er leia av Per Arne Olsen (2.nestleiar), Jon Pieter Flølo (ordførar i Bamble og tidlegare lensmann), Ketil Solvik Olsen (finanspolitisk talsmann i FrP) og altså eg som leiar den siste.

Vi har fått ein kort tidsfrist for arbeidet vårt. Allereie 1.september skal vi kome med våre forslag til ny tekst til programmet, og dei naudsynte bakgrunnsnotat for å forklare forslaga vår.

Samansettinga av komiteane er spanande. Og det er slik at du nesten blir overraska over kor mykje kompetanse det faktisk finst i partiet vårt(!) I komiteen for utdannings- og forskingspolitikk er vi fleirtal av lærarutdanna, noko som sjølvsagt kan by på utfordringar. Det er også fleirtal av vestlendingar, men vi får håpe vi overlever det også. :)

Torkil Åmland er utdanna lektor og jobbar i vidaregåande skule i Bergen. Han har tidlegare vore skuleleiar. Renate Møgster Klepsvik frå Austevoll er under utdanning for å bli grunnskulelærar (5-10.trin). Ho har difor ei unik erfaring frå korleis den nye lærarutdanninga fungerar. Tord Lien har mastergrad i historie og er stortingsrepresentant og medlem av KUF-komiteen. Han er kanongod på forskingsbiten. Erik Tørrisen er FpU sin representant, og den som kan ta vare på både studentperspektivet og ikkje minst sørgje for at vi ikkje mister liberalismen av syne. Komiteen sin sekretær er Hårek Hansen, som er politisk rådgjevar på Stortinget på feltet. Også er det altså meg då, som er lektorutdanna, og som startar som lærar i grunnskulen til hausten.

Vi har hatt eitt møte i komiteen vår. Vi prøvde då å bli kjende med kvarandre, og legge fram ein del tankar vi hadde knytt til feltet. Vi har bestemt oss frå å starte arbeidet frå "scratch" i starten. Det vil seie at vi skal ta utgangspunkt i ideologien vår, og ikkje sjå så mykje på etablert politikk.

Vi brukte også mykje tid på å diskutere "grunntanken i skulepolitikken". Kva bør vere vår grunnidé knytt til utdanningspolitikk og korleis den skal påverke resten av politikken vår. Fram til neste møte skal kvar og ein av oss lage eit kort notat på akkurat dette, så får vi sjå om vi blir einige.

I tillegg har kvar og ein av oss take på seg å presentere politiske og ideologiske uttfordringar på område vi er spesielt oppteken av. Tema her er til dømes fridom til skuleeigar kontra behovet for nasjonal styring, motivasjon i skuleløpet, lærarutdanninga og forskingspolitikken, for å nevne noko.

Eg skal ta eit spesielt ansvar i å sjå på spenningen mellom behovet for utjamning og like moglegheitar for alle, kontra familiane sin valfridom. Dette er eit spanande område, og her kjem vi inn på tema som utvida skuledag, skulemåltid og fysisk aktivitet i skulen. Med andre ord; kva skal skulen ta ansvar for og kva skal familiane og enkeltmennesket ta ansvar for? Interessante problemstillingar frå eit liberalistisk perspektiv.

Neste møte i utvalet skal vere 24. og 25.mai. Då set vi av ein dag til grunnutdanning og ein dag til høgare utdanning og forsking. Vi skal både ha høringar med ulike organisasjonar som vil kome med innspel til oss, og vi skal ha diskusjonar i utvalet. Det blir to hektiske dagar.

Etter dette vil det gå slag i slag, og eg reknar med at eg vil bruke juli til å arbeide med dette. I saman med flytting. Eg har også gjeve beskjed til folka i komiteen om at her jobbar vi i komiteen, vi "sitt ikkje i komiteen". Og det er alle innstilt på.

Arbeidet er spanande, og det blir veldig utfordrande. For meg er det spesielt utfordrande, sidan eg dei siste to åra har jobba som prosjektleiar for eit skule- og samfunnsutviklingsprosjekt der eg har prøvd å vere minst mogleg politisk, og jobben min har vore å gjennomføre politikk, ikkje skape politikk. No skal eg jobbe med å utforme politikk på feltet dei neste fire åra. Og det blir krevande. Og eg lover at vi skal kome med nokre kontroversielle forslag som vil skape debatt! Vi skal ikkje gå stille i dørene.

Har du innspel til arbeidet vårt kan du legge att ein kommentar her, eller du kan sende e-post til meg på hmb@frp.no. Vi ønskjer innspel. Det er berre slik vi kan bli betre og utfordre oss sjølve.

Kommentarer

 1. Stian H Langeland1. mai 2012 kl. 20:36

  Hei Hanne,
  Etter 2 år i Tønsberg er det mye å ta tak i. Vi diskuterte mye den gang og det bør være et bra utgangspunkt. Tenker kompetanse, kompetanse, prasisfellesskaper og virksomhet. Engers bok om identitet og praksisfellesskaperer bra!
  Tenker at kommunikasjon er vesentlig.
  Et godt utgangspunkt er vel at det barn/ ungdom sier og gjør er like bra og interresant som det voksne sie og gjør.

  SvarSlett
 2. Som eg saknar diskusjonane våre i bilen fram og attende til Tønsberg! Så mykje interessant vi diskuterte der - ikkje minst om det fantastiske stuiet vi tok!!

  Tusen takk for innspel!

  Vi burde jaggu ta ein pils i Oslo ein gong for å diskutere vidare!

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein