Gå til hovedinnhold

Hakk i plata - på nynorsk

Her om dagen gjekk det opp for meg; den einaste saka som opptek meg om dagen, er nynorsk.

Det er ikkje rart at du føler du har mista det politiske engasjementet når det einaste du klarar å få opp engasjement rundt, er nynorsk.

Den siste saka eg tok opp som fylkespolitikar i Oppland var nynorsk. Eg har no fått fritak frå alle verv, sidan eg skal flytte til nynorskland. Men det siste spørsmålet eg tok opp var noko slik som dette (eg hugsar ikkje ordrett kva eg sa):

Oppland er eit fylke som har omtrent halvparten kvar av nynorsk- og bokmålskommunar. Resten er nøytrale. Vi veit at det er viktig at offentlege organ har ein medviten språkpolitikk, og at haldningane til offentlege organ også vil påverke innbyggjarane sine haldningar. At kommunal sektor går framfor som eit godt døme, er viktig.

Eg har til gode å få eit einaste saksdokument på nynorsk, planene eg les er på bokmål og alt eg finn på heimesidene til Oppland fylke er på bokmål.

Samtidig veit vi at Oppland er eit fylke som til dømes slit med at elevar og foreldre vel bort nynorsk, og fleire bytar hovudmål frå bokmål til nynorsk på vidaregåande skule. Skal vi få fleire til å halde på nynorsk, er det viktig kva for signal vi som skuleeigar sender ut.

Vil fylkesordføraren gjere noko for at fylkeskommunen skal nytte meir nynorsk, og for at vi skal ha ein meir offensiv haldning til nynorsk?

Saka vart nøye omtalt av både Framtida og LNK-nytt.

Og kva er det eg svarer når folk spør meg om kvifor eg flyttar til Sogn og Fjordane? Jo, eg svarer eg ønskjer meg til det nynorske kjerneområdet.

Kva svarer eg når nokon spør meg om kva eg tenkjer om utviklinga i Valdres? Jo, eg svarer dei er flinke, men at dei nyttar for lite nynorsk.

Kva svarer eg når nokon spør meg om kva eg tenkjer om byutvikling på Otta og Fagernes? Jo, eg svarer at det er sikkert fint det, men det er veldig synd at innbyggjarane har stemt fram bokmål som målform.

Og kva ser eg etter når eg les avisene? Ikkje etter om det er politiske vedtak som trekker Noreg i feil retning, nei. Eg ser etter kor mykje nynorsk eg finn der.

Og kva fører slike ting til? Jo, at eg kjem til å bli nynorskpolitikar!

No er eg blitt kjend som "Ho i FrP som likar nynorsk", noko som fører til at det einaste eg blir spurd om, er å delta i nynorskdebattar. Kjempefint det, spesielt med tanke på at eg nok er litt meir radikal når det kjem til nynorsk enn den jevne FrP-veljar tykkjer om.

(For ordens skuld; eg har vore i EIN debatt det siste året som politikar: om nynorsk! Eg er invitert i EIN debatt til hausten. Om kva? Nynorsk sjølvsagt!!)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein