Gå til hovedinnhold

Tida GÅR mykje raskare som lærar!

Det er snart ein månad sidan eg oppdaterte bloggen min. Eg har ikkje orka å vere aktiv på twitter på Gud veit kor lenge. Eg har ikkje fått skrive så mykje som eg hadde tenkt. Eg har ikkje fått trena så mykje som eg hadde som mål. Eg har ikkje fått lese alle bøkene eg hadde tenkt. Og no er det snart jul.

Eg har vore kontaktlærar i omlag tre månader no. Eg føler det som eg starta i går, samtidig som eg har vanskeleg for å hugse eit anna liv enn å vere lærar. Dagane flyg av garde. Du kjem på jobb klokka halv åtte, og etter at skulen ringer inn klokka 0830 går det i eitt. Mogleg dagen er lang for elevane - eg rekk aldri meir enn halvparten av det eg har tenkt. Og ikkje før det er blitt måndag att, så er det fredag og helg. Og slik går no vekene, og no er snart halve året gått.

Det er ikkje tull. Tida går mykje raskare som lærar enn det gjorde i min førre jobb. Men det er jo OK. Helgene går forresten også altfor fort. Men det har alltid vore eit problem.

Eg har no fullført halvparten av alle utviklingssamtaler med elevar og føresette. Dette er arbeidskrevjande i forkant, men utruleg givande når du er i gang. Og denne halvtimen som er sett av til kvar elev er så alfor lite. Du skal gje attendemeldingar på alle fag, samtidig som ein ønskjer å få til ei samtale med både elev og heim korleis vi kan gjere læringssituasjonen optimal. Eg prøver alt eg kan for å få til dialog, men eg merkar at det er eg som pratar absolutt mest. Å utvikle både desse samtalene, og få til gode fagsamtaler med kvar enkelt elev, er noko eg kjem til å jobbe med i tida som kjem framover.

I går hadde elevane mine sitt livs fyrste heildagsprøve. I norsk. Eg valde å dele opp heildagsprøva i ein del lesing og ein del med skriving. Vi har jobba med lesing og skriving av fagtekstar  i alle fag heilt sidan skulestart, og dette var også tema på heildagsprøva. Dette er ting vi aldri blir ferdig med, men eg er spent på å sjå resultata no når eg skal vurdere arbeida i helga. Og så kjem den vanskelege jobben med å finne ut korleis eg skal forbetre undervisinga framover for å gripe fatt i det elevane slit med.

Om ei og ei halv veke er det ny heildagsprøve. Denne gongen i engelsk. Då får eg ein ny rettebunke. Eg får høyre eg er gal som underviser i to skriftlege fag, noko som krev mykje for- og etterarbeid av oss som lærarar. Men eg likar det. Eg er glad i både norsk- og engelskfaget, og ser eit stort utviklingspotensial for å forbetre undervisinga i begge fag. Og ja; alt heng saman med alt!

Eg stortrivst som lærar. Eg føler endå at eg er under opplæring, men eg blir stadig tryggare i mi rolle som pedagog. Eg begynner å sjå kva som fungerer, og kva som ikkje fungerer. Eg evaluerer meg sjølv heile tida.

Elevane har også fått kome med sine attendemeldingar til meg. Viktigaste attendemelding er at eg pratar altfor høgt og skrik litt for mykje. "Eg får vondt i hovudet", seier dei. Slike attendemeldingar tek eg på største alvor, og har no jobba siste veka med å dempe stemmevolumet mitt. Ikkje lett, men eg tek hintet. :)

NO er det helg. Eg kosar meg med rettearbeid, planlegging av undervising og vurderingar av elevane. Og eg får også god tid til å drikke kaffi, lese, oppdatere blogg, sjå på film og elles gjere avslappande ting. Og no skal eg snart på kaffibesøk hjå kollega.

Ting går bra her i Høyanger. Eg stortrivst på jobb, og no føler eg også at eg blir meir og meir integrert. Gode kollegaer, gode vener og trivelege elevar og føresette. Alt i alt er dette forhold som kjem til å gjere meg til eit endå betre menneske og lærar.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein