Gå til hovedinnhold

Uteskuleveke = læring? Eller berre ein sliten lærar?

Denne veka har eg gjort eit tappert forsøk på å gjennomføre ei uteskuleveke med klasse 8a. Målsettinga med ei slik veke er å finne andre type meistringsarenaer enn dei vi finn i klasserommet og oppnå kompetansemåla i læreplanverket også utanfor klasserommet, der tradisjonell undervising finn stad.

Eg har prøvd å gjennomføre uteskuleveke tidlegare. Det var på tida då eg var prosjektleiar for eit skule- og samfunnsutviklingsprosjekt i Vågå og påtok meg å steppe inn som lærar i 50 % frå januar til juni fordi den læraren som eigentleg var i klassen måtte overta som rektor. Vi var to ganske ferske lærarar som skulle vere inne i 5. og 6. klasse - ei klasse som var vant til ein friluftskar som lærar og som hadde fast tradisjon med uteskuleveke kvar vår. På fyrste foreldremøte fekk vi klar beskjed om; "Vi må ha uteskuleveke. Ikkje tull med den".

Vi bestemte oss for å kople uteskuleveka opp mot foto. Vågå hadde kjøpt inn eit klassesett med kamera (det burde alle skular ha!) og vi køyrte fototema til kvar dag. Vi var på bedriftsbesøk, vi var på fisketur, vi hadde konkurransa "Småbruk 2011" (gjennomført av foreldre med småbruk) og vi hadde mykje fysisk aktivitet. Alt kopla vi opp mot foto, og veka var særs vellukka. Eg trur også foreldra vart nøgde - til trass for at ingen av oss lærarane var utprega friluftsmenneske. Og for nokon fantastiske bilde elevane tok! Mange av dei vart stilt ut seinare, og elevane var tydeleg stolte av resultatet.

Eg hadde difor bestemt meg for at eg skulle prøve å gjere noko liknande når eg no vart kontaktlærar dette skuleåret. Eg sette av nest-siste skuleveke sidan eg veit dette er ei veke elevane er ferdige med tentamenar og stort sett er klare for sommarferie. Eg seier ikkje at det er håplaust å lære noko i dei siste vekene fram mot sommarferien, men eg trur vi like godt kan gjere det på andre arenaer enn i klasserommet (det burde vi forresten gjere meir av gjennom heile året, men det er ein annan diskusjon).

Ei slik veke krev enormt med planlegging. Eg starta planlegginga for over ein månad sidan. Du må gjere avtaler, du må løyse opp timeplan for å leggje nye lærarkabalar, du må ha ein back up-plan viss vêret sviktar og du må sjølvsagt planlegge aktivitetane ute. Helst skal elevane lære noko også - ikkje berre vere ute.

Veka såg grovt sett slik ut:

Måndag: Informasjon om veka, enkle tips om korleis ta gode bilete og stafett, hjernetrim og konkurranser ute før lunsj. Etter lunsj var det fyrstehjelpskurs med Røde Kors i Høyanger som stilte opp friviljug for oss (takk til dykk!).

Tysdag: Tur opp trappene i Dalen med innlagt kurs om v-dal, u-dal og om landskapsformasjonar (geografen som slo til). Postar undervegs.

Onsdag: Tur ned til mololen med bading og konkurranse etter modell av "Farmen". Vi hadde hesteskokasting, tautrekking, slegge, mjølkespannhalding, saging og kunnskap.

Torsdag: Museumsbesøk (takk til Jorunn på biblioteket som stilte opp), praktisk matematikk og land art.

Fredag: Bedriftsbesøk til Safe Clean (takk til dykk!) fyrste halvdel, og avslutningskonkurranse siste halvdel (her var vi mykje inne). Vi hadde konstruksjon, quiz, Kims leik, lagde substantivrekke med ting vi såg rundt oss (elev - veranda - atlas - stol - du skjønner sikkert greia; finn flest substantiv; det neste substantivet må starte på bokstaven det førre slutta på) og fann substantiv på S og B i naturen (enkelt, men effektivt).

Heile veka var elevane delt inn i fire grupper, og vi kåra ein vinnar til slutt. Alle gruppene opplevde å vinne eit eller anna, og eg trur (og håper) dei fleste elevane fann noko dei meistra bra.

Kvar dag hadde vi også to fototema. Til dømes var tema for foto i dag "vinnarvilje" og "samarbeid". På onsdag var det "glede" og "vennskap". På tysdag var det "naturglede" og "naturformasjonar". Alle bilda skal elevane legge inn i ei mappe som skal leverast inn på fronter. Det var all leksa denne veka (og det var vel lite lekser elevane likte best, tenkjer eg :)).

Vi har ikkje fått evaluert veka. Det vart ikkje tid til det i dag. Eg trur også elevane var frykteleg slitne i dag. Slitne på ein annan måte, men slitne.

Men eg spurte dei om dei hadde hatt ei artig veke. Det svarte alle ja på (med begeistring). Og for å seie det slik; det er ikkje ofte elevane meiner dei har hatt ei artig skuleveke. :)

Vi er sjølvsagt ikkje på skulen for å ha det artig (sjølv om det beste hadde vore om vi kunne hatt det artig, motiverande og lærerikt heile tida). Lærte elevane noko? I dag var dei i alle fall raskt framme med å seie at dei visste kva ein v-dal og ein u-dal var, og at dei visste kva tregrensa var. Dei hadde også fått med seg overraskande mykje frå industrihistorie etter museumsbesøk i går (tema i quizen i dag, sjølvsagt). Det trakk dei også fram.

Eg er sliten. Eg har også vore frustrert og gleda meg til helg mot slutten av veka. Tenkt; "Kvifor legg eg så mykje tid i planlegging? Har det noko funksjon?". Eg tenkjer likevel at eg no skal legge mest energi i å tenkje på kva som fungerte (eg har ei lang liste over kva som ikkje gjekk bra - typisk meg), og at eg såg mange elevar smile, meistre og samarbeide på ein heilt annan måte enn eg har sett tidlegare. Også er eg glad for at elevane gjev uttrykk for at dei har hatt det fint.

Og normalt sett? Viss eg spør elevane mot slutten av "ei vanleg veke" kva dei har lært? Klarar dei så kjapt å kome med dei punkta dei kom med i dag? Neppe.

Ønskje til neste gong? Klassesett med kamera!!

Viss du er ein rik sponsor som les dette, som ønskjer at skulane skal bli meir praktiske og gjere ting ute. Gje Høyanger skule eit klassesett med kamera. Då skal eg aldri klage meir! Og då slepp vi at elevane brukar mobilkamera (som alle fungerer ulikt), vi får til at alle har same utstyr og vi kan lett få overført bilda til pc'ane på skulen, slik at vi kan jobbe med bilderedigering og photo story i etterkant.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein