Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Er vidareutdanning det norske lærarar treng?

Eg tipper eit av dei konkrete punkta som blir med i regjeringsplattformen til ei framtidig borgerleg regjering, blir noko ala:

"Vi skal sørge for eit skikkeleg kompetanseløft for lærarane, og sikre at alle får tilbod om etter- og vidareutdanning".

Eg er lærar. Eg har seks års universitetsutdanning og eit år med PPU frå høgskule. Eg har 90 studiepoeng i nordisk og eg har 300 studiepoeng i geografi. Eg skal ikkje fortelje deg kor mykje eg har i studiegjeld, men forholdet mitt til Lånekassa kjem til å vare i mange år framover.

Eg har jobba som lærar i eitt år. Eg skal innrømme eg mange gonger det fyrste året har tenkt at det er mykje eg ikkje har kompetanse på. Eg skulle ønskje eg kunne meir om klasseleiing, samarbeid med heimen, konflikthandtering, elevsamtaler og vurdering. Ikkje minst skulle eg absolutt ønskje eg hadde eit større reportoar av undervisingsmetode eg kunne nytte i undervisinga. Det er kva eg har følt størst behov for dette fyrste året som lærar.

Har eg lært nok…

Stortingsval og kvite elefantar

Ved førre stortingsval var eg på Raufoss på Oppland Framstegsparti si valvake. Eg var 2. kandidat på Oppland Framstegsparti si liste. Eg hadde vore inne på dei aller fleste meiningsmålingane dei siste månadene. Kampen stod mellom meg og AP sin 4. kandidat Stine Renate Håheim. Det var det målingane synte.

Omlag ei veke før valet begynte ting å snu. Høgre fekk ein oppsving og begynte å puste oss i nakken.

GD sin måling viste no at eg ikkje lenger låg an til å kome inn på Stortinget. 

Valdagen for fire år sidan var ein grusom dag for meg. Men samtidig var det ein dag og natt prega av håp og endring av framtidsplanane mine.

Kvelden starta hjå NRK på Lillehammer. Eg og Stine Renate var både med på riksdekkande radio og vart intervjua av NRK Hedmark/Oppland. 

Seinare bar det til Raufoss for valvake. Då valdagsmålinga kom skjønte eg vel eigentleg at alt håp var ute. Og då resultata frå kommunane i Oppland begynte å strøyme inn skjønte eg at eg måtte finne meg noko anna å gjere enn politikk. Kl…