Gå til hovedinnhold

Eit blått egoistisk samfunn?


Eg er ei blå jente i eit raudt miljø. 

På valkvelden og valnatta strømma Facebook over av statusoppdateringar om kor fælt det kom til å bli i Noreg. Kollegaer og vener av meg var heilt i ubalanse. Sjølv om mange av kommentarane var åtak på kjolen til Siv Jensen, handla nokon av dei også om politikk.

Dagen etter valet vart eg møtt av mine lærarkollegaer i dårleg humør og med kommentaren: ”Du er den einaste her på jobb som er glad for valresultatet, men vi kan vere venner likevel”.  Eg svarer spøkefullt til dei alle: ”Du kjem til å smile når du kan gå på butikken og handle sprit klokka tolv om natta - billig sprit kjem godt med når du må begynne å gje elevane dine i 5. klasse karakterar”. 

Vi får snart ei ny regjering i Noreg, og det håper eg sjølvsagt vi kjem til å merke. Eg er liberalist, og eg ønskjer meg at innbyggjarane skal få bestemme meir over eige liv, eige eigedom og eigne pengar. Eg trur vi kjem til å få meir av det i Noreg, men det kjem til å ta tid. Endringane blir heller ikkje radikale.

Det er små skilnader mellom dei politiske partia i Noreg. Alle parti er einige om at vi skal ha eit velferdssamfunn. Alle er einige om at det ikkje skal koste pengar med korkje skule eller sjukehus, og at alle skal ha rett på hjelp frå det offentlege om du blir sjuk eller på andre måtar ikkje er i stand til å arbeide. Usemja ligg på korleis ting skal organiserast – ikkje kva for rettar du har.

Det kjem ikkje til å skje endringar over natta. I Noreg har vi eit samfunn der ting skal ut på høyring, og det er mange som får kome til orde før noko blir vedteke. Å endre eit system eller ei lov tek tid.

Vi har i tillegg til embetsverk, direktorat og kommunar som styrer mykje i Noreg. Rommet for å drive politikk på nasjonalt nivå er der, men på mange felt er det lite. På enkelte felt vil det likevel bli store endringar.

Vi vil få ei endring i privatskulelova. Dei borgarlege partia er einige om at det skal bli betre vilkår for friskular i Noreg, og endringa kjem til å skje raskt.   

Eg trur vi også vil sjå at den nye regjeringa kjem til å fjerne arveavgifta om kort tid. Det blir også endringar i formueskatten. Dette er sakar som er blitt prata mykje om, og som folk vil merke. Også ein del andre skattar og avgifter trur eg blir fjerna eller redusert.

Å kutte i byråkrati og skjemavelde vil også dei borgarlege ønskje seg. Det er ei vanskeleg oppgåve, og eg misunner ikkje den som skal utføre dette. Vi har bygd oss opp eit rettighets- og overføringssamfunn som er avhengig av skjema og byråkratar.  Vi har støtteordningar på eit kvart felt (altfor mange spør du meg), og dette krev skjema og det krev tilsette til å utføre dei. Det vil bli sett i verk ei opprydding her, men oppgåva blir tung.

Mange endringar kjem det til å bli med borgarleg regjering. Det er likevel ein del ting eg er overtydd om ikkje kjem til å skje.

Det blir ikkje karakterar frå 5.klasse, og det blir ingen fjerning av sidemålseksamen.  Det er eg heilt overtydd om at Venstre eller Krf kjem til å stoppe.

Det blir ikkje vin i butikk. Det blir ikkje radikale endringar i støtta til kulturlivet. Det blir neppe oljeboring i Lofoten og Vesterålen.  

Vi kan få sjå endringar i overføringane til landbruket, i landbruksbyråkrati og lovverk som regulerer landbruket. Eg trur vi kan få ei liberalisering av norsk landbrukspolitikk, men endringane kjem ikkje til å bli dramatiske.

Noreg kjem ikkje til å gå over styr med ny regjering. Alt kjem til å gå veldig fint. Noreg er eit trygt og stabilt land der makta er fordelt på mange fleire enn politikarane. Politikarane må kompromisse, og når vi treng tre parti for å få fleirtal i Stortinget seier det seg sjølv at det ikkje vil bli radikale endringar.

Folk i Valdres kan puste ut. Mine kollegaer kan puste ut. Vi får ikkje eit blått egoistisk samfunn der alle blir overlate til seg sjølv. Den norske modellen lev vidare – også med ei blå regjering.

 Publisert i Avisa Valdres, 13.september 2013

Kommentarer

 1. Bra, Hanne!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  :-)

  SvarSlett
 2. Rart med alle disse som ser en "katastrofe". Vi har hatt blå regjerninger mange ganger før. Sist gang fikk de arbeidsledigheten lavere ned enn de røde noen gang hadde klart tidligere. . .

  SvarSlett
  Svar
  1. Nei, alle de blå regjeringene siden 60-tallet har hatt høyere arbeidsledighet enn de røde.

   Slett
  2. Flott med borgerlig regjering, men noen historie forfalskning skal vi ikke drive med, ihvertfall ikke fra Høyres side!
   Det har alltid vært litt høyere arbeidsledighet med Borgerlig regjeringer gjennom tidene!
   En arbeidsledighet på 10-15% er ikke usunt hva gjelder å holde lønnsutviklingen i sjakk! Større tilgang og konkuranse om tilgjengelige jobber bidrar til dette, og det er, og vil alltid være en politikk Høyre og NHO innestår for og som ikke er nødvendig å stadfeste i noe program!
   Oppegående mennesker skjønner dette!

   Slett
  3. Katastrofe er vel en uttrykksform som oftest brukes på Høyresiden. Det er helt rett at vi har hatt borgerlige regjeringer før, men at ledighet har vært lavere under disse er vel en ren historieforfalskning!
   Dette fikk vi under forrige borgerlig regjering:

   NAV
   I effektiviseringens navn!!!!
   jaggu sa jeg smør!

   Privatisering av vårt arvesølv, fossefall og kraft med lovnad om billigere strøm????
   Både industri og husholdninger mistet store fortrinn og dette ble over dobbelt så dyrt!

   Sykehus og eldreomsorg del privatisert!
   Lite mat og trivsel til pasienter, samt store problemer for arbeidstakerne hva gjelder forutsigbar lønn og arbeidsvilkår selv en Albaner ville blitt forbannet over!

   OSV OSV

   Men man er for all verden ikke egosentrisk innstilt, neida, alt blir nok bedre ser du!
   Men så er vel jeg en kommunist, eller hva?

   Slett
  4. Katastrofe er vel en uttrykksform som oftest brukes på Høyresiden. Det er helt rett at vi har hatt borgerlige regjeringer før, men at ledighet har vært lavere under disse er vel en ren historieforfalskning!
   Dette fikk vi under forrige borgerlig regjering:

   NAV
   I effektiviseringens navn!!!!
   jaggu sa jeg smør!

   Privatisering av vårt arvesølv, fossefall og kraft med lovnad om billigere strøm????
   Både industri og husholdninger mistet store fortrinn og dette ble over dobbelt så dyrt!

   Sykehus og eldreomsorg del privatisert!
   Lite mat og trivsel til pasienter, samt store problemer for arbeidstakerne hva gjelder forutsigbar lønn og arbeidsvilkår selv en Albaner ville blitt forbannet over!

   OSV OSV

   Men man er for all verden ikke egosentrisk innstilt, neida, alt blir nok bedre ser du!
   Men så er vel jeg en kommunist, eller hva?

   Slett
  5. Katastrofe er vel en uttrykksform som oftest brukes på Høyresiden. Det er helt rett at vi har hatt borgerlige regjeringer før, men at ledighet har vært lavere under disse er vel en ren historieforfalskning!
   Dette fikk vi under forrige borgerlig regjering:

   NAV
   I effektiviseringens navn!!!!
   jaggu sa jeg smør!

   Privatisering av vårt arvesølv, fossefall og kraft med lovnad om billigere strøm????
   Både industri og husholdninger mistet store fortrinn og dette ble over dobbelt så dyrt!

   Sykehus og eldreomsorg del privatisert!
   Lite mat og trivsel til pasienter, samt store problemer for arbeidstakerne hva gjelder forutsigbar lønn og arbeidsvilkår selv en Albaner ville blitt forbannet over!

   OSV OSV

   Men man er for all verden ikke egosentrisk innstilt, neida, alt blir nok bedre ser du!
   Men så er vel jeg en kommunist, eller hva?

   Slett
 3. Dagen etter valet vart eg møtt av mine lærarkollegaer i dårleg humør og med kommentaren: ”Du er den einaste her på jobb som er glad for valresultatet, men vi kan vere venner likevel”. Eg svarer spøkefullt til dei alle: ”Du kjem til å smile når du kan gå på butikken og handle sprit klokka tolv om natta - billig sprit kjem godt med når du må begynne å gje elevane dine i 5. klasse karakterar”.

  - Håper ikke du sa det.. det er det dummeste jeg har hørt.

  Og for de svakeste i samfunnet vårt vil en blå hverdag bli en tøffere hverdag. Arbeidsleidgheten har gått ned med rød regjering. Ser absolutt ikke fordelen i noe av det den nye regjeringen står for , men jeg tror heller ikke at livet vårt vil bli snudd oppned over natten. Vi har blitt så fokusert på grådighet og pengebruk at vi glemmer å ta vare på verdier og samfunn som er for alle, det er vel derfor vi nå har en regjering der frp er med nå..GRØSS!

  SvarSlett
  Svar
  1. Godt skrevet fra din side. Jeg setter stor pris på mennesker som ser verdien i andre, og vil andre vel.

   Allerede nu skjer det endringer, endringer økonomene advarte mot. De så for seg relativt raske og forverrede endringer i valutakursene med blådominans. Dessverre har dette slått til.

   Derved får vår eksportindustri forverrede kår, med de problemer dette får for sysselsettingen, og med permiteringer og oppsigelser.

   Dette er hva vi opplever på kort sikt. På mellomlang sikt bekymrer det meg at pressestøtten står svakt hos de som er redd for en diferensiert ytringfri presse.
   Det finnes mange måter å kneble den frie ytring på. Fjerning av pressestøtten er en av midlene.

   Den blå jenta i det røde miljøet henfaller, fra nær midten av sitt åpningsinnlegg, til besvergelser om at intet vil gå galt - intet vil bli værre. Disse besvergelsene synes som rent ordgyteri og åndemaning.
   Selvfølgelig vil det bli endringer - FrP skal ha sin skattelette til de rikeste bl.a

   Men summen av alle de "små drypp" vil gjøre det vanskeligere for enkeltmennesket vis a vis makteliten.

   Det som bekymret meg mest ved dette valget var Høyres vei bort fra Willoch/Norvik/Benkows verdikonservative Høyre.
   Et Høyre jeg var en del av.

   Når Solberg/Sanners Høyre innledet samarbeidet med det menneskfientlige egopartiet FrP - da var tiden inne for å si takk for laget.

   Vi går nu inn i 4-årsnatten. Den kan bli broget og vanskelig for mange, men vi skal stå han av - som Norvik så ofte proklamerte.
   Det finnes kanskje et lys i tunnelen der ute - et sted?

   Slett
  2. Ja dommedag er nær....mal det så svart du kan..er vel litt usikker på om AP adelen er svaret på den evige velstand..

   Slett
  3. Jeg slutter aldri å forundre meg over bruk av stråmenn i debatter.

   Hvis du ikke kan argumentere - hvorfor da skrible ned fantasiløshet?

   Trist at folk ikke eier argumenter.

   Slett
  4. "- Håper ikke du sa det.. det er det dummeste jeg har hørt."

   Når ble sarkasme det samme som idioti?

   Til resten av det du skrev; WOOoooOOW......
   Vet ikke hvordan jeg ellers kan respondere på et slikt utsagn..

   Slett
  5. Prøver og respekter andre som ikkje liker å gå i flokk etter en sterk leder, men har en medfødt trang til frihet og utvikle seg naturlig. Ett klokt innlegg
   av Hanne, skulle ønske vi hadde flere av hennes kaliber.

   Slett
  6. Et høyre uten frp kunne like gjerne vært arbeiderpartiet for min del

   Slett
 4. Bra blogg,helt enig i hva du skriver!! Når det gjelder anonym over her så er det vel fritt frem for alle som ikke er optatt av penger og er grådige og dele med de svakeste. Men det er vel lettere og dele med penger som andre skaper!!

  SvarSlett
  Svar
  1. Helt enig... det ble snakket om "sytpeisa" i en del blogger før valget, av en del Jensetilhengere før valget.... det har tydeligvis snudd seg virker det som...

   Slett
 5. Hvorfor fjernet ikke den forrige borgelige regjeringa arveavgift, formueskatt og alt det andre dere ergrer dere over...? Jeg tror ikke at de blir fjernet denne gangen heller, til det er den for god inntekt til Staten...

  SvarSlett
  Svar
  1. Godt spørsmål. Selvfølgelig har du rett.

   Slett
 6. Jeg har hele mitt liv hørt "egoistisk" blir brukt som noe negativt. Google individualism vs collectivism. Ihvertfall jeg fikk et annet syn på det da.

  SvarSlett
 7. Redigert over: Eller Egoism vs altruism

  SvarSlett
 8. Beklager, Erna, men politikere som før et valg nekter å fortlele hva de går til valg på fortjener ingen tillit.

  Du og ditt partis grunnleggende ideologi om å ramme de svakeste, for å fylle de rikestes allerede velfylte lommer, hører ingensteds hjemme i et sivilisert samfunn. Innfallet om å selge ut aksjer for 100 milliarder, også for å fylle de velfyltes allerede velfylte lommer, er under enhver kritikk og innfallet om å selve ut hjemfallsretten, tyder på at dere ikke forstår at kortsiktig profitt aldri veier opp for langsiktige inntekter.

  Selges først arvesølvet, får vi det aldri tilbake, alt sammen p.g.a. deg og dines bunnløse grådighet og mangel på sosial samvittighet og solidaritet. Man skulle tro dere ikke ante hva et sosialt og sivilisert samfunn var.

  Heldigvis bryter regjeringsforhandlingene sammen og du og dine er ute av kontorene allerede til jul hvor Jens atter en gang må gjenoppbygge et land du og dine likesinnede gjorde så godt dere kunne for å ødelegge. Du og dine kunne mistenkes for ikke å eie skam her i livet, for maken til uredelig valgkamp (“Nei, vi venter med å fortelle velgerne til vi er valgt hva vi tenker å gjøre”), skal man lete lenge etter.

  Nå er det imidlertid ikke din eller dine likesinnede skyld at nordmenn politisk er så nedsnødde og bortreiste at de stemmer dere inn, men når du og dine likesinnede enda en gang har vist at dere overhodet ikke er styringsdyktige, vil du og dine likesinnede være ute av norsk politikk for all fremtid.

  Frp har denne ene sjansen til å vise seg “ansvarlige”, og om de f…..r det opp nå, er de også ferdige for evig og alltid. Det er hinsides fatteevne at du og dine likesinnede ser på Norge som en slags privat lekegrind dere kan bruke for å fylle egne lommer. Eier dere ikke skam? Venter dere fortsatt på Adam Smiths usynlige hånd? Har dere ikke lært noen verdens ting av UK og USA? Tror dere fortsatt at ideologien og sinnelaget deres er liv laga og fortjener livets rett?

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
  3. Jeg sa: Makan til sprøyt.

   Slett
  4. Her drar du mange konklusjoner ut av luften gitt...
   Først: Ideologi om å ramme de svakeste? Hvordan rammes de svakeste? Fortell meg hvor dette står i noen av de blå sine partiprogram. Vet du f.eks. hvilke skatter FRP vil redusere?
   Det kan du lese om her: http://www.solvikolsen.com/
   Og hvis du tror på Jens & co når de snakker om formueskatten, og at den bare rammer de overdådig rike... Den rammer faktisk 600.000 av Norges innbyggere!
   Frp ønsker også ikke å ta bort syke- og dagpenge-ordningen, de ønsker faktisk nye tiltak til 4 milliarder kroner. Tiltakene deres er dog rettet mer mot rehabilitering ag arbeidsrelaterte aktiviteter enn de forslagene venstre-siden kommer med. De ønsker dog at det aller meste av dagens ordninger skal ligge i bunn. Både sykepenger, og dagpenger, o.a. sosiale stønader.
   Selge aksjer for 100 mill.? Her skal de opprettholde majoritet i de selskapene de har majoritet i, så de mister ingen reell innflytelse i hverken Statoil, Yara eller andre store norske. Dessuten: 100 milliarder investert i infrastruktur o.a. samfunnsnyttig i dag, er vel så bra som penger spart i aksjekapital og et forfallende, vedlikholds-inneffektivt samfunn...
   Hjemfallsretten er dømt i strid med EØS-regler, og jeg kan tenke meg at det er derfor noen ønsker å fjerne denne. De har vann i Europa og, så jeg tror ikke vi trenger å forvente vannmangel om denne loven fjernes... Dog så er det gjort forandringer i denne loven som visst nok tilfredstillte EFTA-domstolen, og jeg ser dermed ikke at dette er en viktig sak for de høyrevendte partiene lengre...
   Avsnitt om arvesølv virker til å være uavhengig av det ovennevnte, så jeg er ikke sikker på hva du snakker om her... Snakker du om vann eller olje? Det er ingen snakk om å selge seg ut av Statoil, kun redusering av aksjer fra 67 % til 51 %.
   Og jeg ser ikke helt at vann er arvesølvet vårt (jeg antok dermed at du snakket om olje)...
   Så har du to avsnitt med personangrep på både politikere og halvparten av Norges befolkning; ser ikke noe grunn til å motargumentere dette, da du er berettiget til å synes dette, og at det ikke er gyldig argumentasjon for saken din.
   Privat lekegrind? Her må du neste utdype hva som er privat og hvem som skal fylle sine lommer... Dette virker for meg som relativt tomme ord...

   Videre bør du gjerne lese litt mer om Adam Smith og hans mening om den usynlige hånd; jeg tror ei heller at hverken FRP eller andre har nevnt dette i hverken partiprogram eller valgkamp... Poenget med den usynlige hånd, er slik jeg forstår det; en slags metafor på rasjonell egoisme, man jobber i banken for tjene penger til seg selv, men det er nyttig for samfunnet, i motsetning til irrasjonell egoisme, der man raner banken, som hverken tjener en selv eller samfunnet i lengden.

   Slett
  5. Jeg kan også nevne at det var den første Stoltenberg-regjeringen som gikk in for delprivatisering av Statoil. Ikke høyre-siden... Ja, de fikk støtte av Høyre, men det var AP's forslag...

   Slett
  6. Kunne ikke vært mer enig med Anonym om at hvis vi tror høyre er svaret hvorfor har det ikke vært slik i UK og USA. Både USA og UK ser på undring mot Norge og vårt velferdssamfunn og misunner oss ydmyke og folkelige politikere. Men mest av alt er det vår likestillingspolitikk som inkluderer kvinner, minoriteter og homofile folk beundrer mest. Når dette er sagt så lurer på hvilken tiltak høyre har for disse gruppene. Videre forstår jeg ikke logikken med at vi kommer til å beholde vårt velferdssamfunn og i tillegg betale mindre skatter og avgifter. Det er et regnestykke som ikke stemmer og er man så naive at man tror at man kan betale mindre i skatt og avgifter og beholde alle velferdsgoder. Fordi dette er langt fra sannheten. Jeg kan ta et lite eksempel, kanskje du slipper noen skatter og avgifter som utgjør 2 000 i måneden. Men hva hvis dette fører til at din søster for eksempel med barn ikke får barnehageplass og må bli hjemme. Og mister litt trygder og ytelser som alenemor. Hvis hun er i økonomisk nød må det bli en av dere i familien med inntekt som må støtte opp mot henne. Hva var da meningen med skattelettelser ?

   Videre sier du at vi fremdeles kommer til å få sykepenger? da har du ikke fulgt med i media hvor Høyre har snakket om å endre reglene for sykemelding, karantenetider og prosenter. Hva skjer hvis Erna drar på slalom med mannen og begge skader seg. Ja da kan de regne med redusert inntekt over lengre tid begge to. Saken er den at det mest sannsynlig ikke kommer til å skje henne men noen andre.

   I alle nasjoner har du en makt bak politikere, i USA er det penger og i Italia mafiaen. I Norge har etterkrigstiden vært preget av fagforeningene og videre vern av arbeidstakere. Dette har også vært en stor årsak til den velferdsnasjonen vi har skapt. Høyre har klare planer om å endre arbeidstakervernet. De som ikke kjenner historien bak sin suksess vil feile. Å røre med det mest fundementale i det norske sosialdemokratiet vil straffe seg og tiden kommer til å vise.

   Hvis vi fikler med det solide i vår nasjon som er arbeidstakervern og fagforeningene kan vi spare et par tusen i måneden, men vi skaper et nytt USA eller UK for våre fremtidige generasjoner.

   Problemet er at vi ikke er stolte nok og takknemlige nok for den nasjonen vi lever i og vi er mette. Det var våre forfedre som var sultne og bygget opp denne velferden for oss.

   Vi bør se rundt oss i verden som er preget av økonomiske kriser og høy ledighet. hadde vi bare gjort det så hadde vi forstått at vår velferd har ikke kommet gratis noen har styrt landet vårt i riktig retning. Men utakknemligheten er stor, vi skal ødelegge for hele nasjonen vår for å spare noen tusen kroner.

   Slett
  7. Dette er meget godt skrevet! :-)

   Slett
  8. Du snakker om grådige kapitalister og snille sosialister. Jeg ser deg og høyner med denne:

   http://theboombust.blogspot.no/2013/06/sosialister-eller-kapitalister-hvem-er.html

   Slett
 9. Norge må reddes fra sossene og kulturmarxistene. Den fremmedkulturelle innvandringen ødelegger Norge. Særlig muslimene er en trussel

  SvarSlett
 10. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 11. "sosial samvittighet og solidaritet"
  den slår alle rekorder. Solidaritet med utenlandske kriminelle og snyltere og undergravere? Det er den slags "solidaritet" Jens står for. Samtidig som sosse adelen mesker seg med fete pensjonsordninger de har bevilget seg selv. Har du ikke partiboken i orden i dette landet kommer du ingen vei. Det har AP maffiaen sørget for. Ikke snakk til meg om "solidaritet"

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg kan ikke forstå at noen med kunnskap kan komme med slike ytringer, du har gått på skole, brukt norske veier, dine foreldre får pensjon og du har sikkert brukt vårt helsevesen. og det samme gjelder hele nasjonen vår. Hvis noen prosenter tar del i dette kan det ikke bety at vi skal avvikle dette for hele nasjonen eller ? og paranoia har ingen grenser, AP mafia, flytt til Italia og du ser hva mafia er!!!!!

   Slett
 12. Hvis det i det hele tatt blir en regjering med fire partier, kommer de til å dumme seg ut som borgerlige regjeringer alltid gjør. Kåre Willochs Høyre ga oss bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet, og Bondevik måtte gå fordi regjeringssamarbeidet sprakk. Og hver gang de borgerlige roter det til med ideologien sin, må arbeiderpartiet på banen og ta ansvaret som de borgerlige ikke klarer å leve opp til. Leve Jens & co

  SvarSlett
  Svar
  1. Gro Harlem Brundtland tok over i 1986; hennes regjering gjorde lite bedre; de la ved på bålet med å la bankene låne ut enda mer penger, i stedet for å øke kravet til solidaritet. Dette endte til slutt med bank-krisen i 1990... Få riktige fakta før du slenger deg med i debatten.. Willoch regjeringen hadde ikke flertall fra 1985, og måtte dermed gå i 1986 grunnet kabinettspm. om påskepakken (økning i bensinsprisen). de hadde dermed lite relevant innvirkning på ønonomien i landet etter 1985...

   Slett
  2. Begge Bondevik-regjeringen var mindretalls-regjeringer, og de lever sjelden lenge, da har opposisjon på venstresiden, og FRP på høyreside... De vil dermed sjelden få flertall for noe på Stortinget, og blir dermed unyttige som regjerings-alternativ... Dette er vel også grunnen til at Erna vil ha med seg alle fire i regjering, for å sikre at de evt. kan leve videre på denne plattformen skulle resultatet bli litt dårligere i 2017...

   Slett
  3. Håper du har resept på "hva-det-nå-er-du-går-på" ?

   Slett
 13. Folk snakker om å dele penger med de svakeste. Det er både fint og bra, men hva med å kreve noe av befolkningen også? Hva med å kreve at de som kan bidrar i det store spleiselaget? Der har den rødgrønne regjeringen feilet så til de grader.

  SvarSlett
  Svar
  1. Vi har den høyeste sysselsettingen noensinne og du snakker om trygdesvindel ?

   Tar ikke du del i den pakken ?

   Slett
 14. Det som er virkelig egosistisk er å påtvinge 88 % av den norske befolkningen et konstruert skriftspråk fra midten av 1800-tallet! Kun ca. 12 % av befolkningen i dette landet bruker nynorsk, men vi blir påtvunget det gjennom skolegangen, gjennom media (les NRK) og gjennom publikasjoner fra offentlige organer. Jeg håper inderlig at den kommende mørkeblå regjeringen setter en stopper for nynorsk.

  SvarSlett
 15. Artig å se den redselen og forakten mange ( spesielt på den rødeste siden ) har for FRP. Antar dette er tilsvarende det AP opplevde i sine første år. Den gangen var vel AP sett på som et populistisk parti for hvermannsen. Som FRP i dag. Forskjellen er vel bare at AP hadde Komunistene til venstre for seg. FRP mangler altså bare et eksremparti.

  SvarSlett
 16. Ser du er synsk siden du vet hvordan dette skal gå? Fint for deg da.

  SvarSlett
 17. Utrolig hvor mye tull enkelte kan få seg til å skrive i debattinnlegg! Bare for å kommentere innlegget om vann og arvesølv: Det er ikke vannmangel som er problemet med privatisering av fallrettigheter.

  Kraftproduserende vassdrag er nordmenns felleseie, og til nå sikret inntekter til fellesskapet. Etter en Høyre/Frp-støttet privatisering vil disse inntektene for all framtid gå til enorme aksjeutbytter til en kapitalsterk mindretallselite, sannsynligvis i utlandet.

  Joda, et kortsiktig utbytte på salg av rettighetene, men tapt for all fremtid. "Jeg vil ha mye penger nå med en gang, drit i at kommende generasjoner ikke får ta del..."

  Energi, og ren sådan, kommer til å være en etterspurt vare i overskuelig fremtid. Etter privatisering blir vi nordmenn så velsignet "heldige" at vi får kjøpe tilbake våre KW-timer, produsert i Norge med norsk vannkraft, til priser bestemt av utenlandske kapitalister, og på den måten sende kapitalen ut av landet.

  Dette er god økonomi for den som måtte være sterk nok til å "slå kloa i" norske fallrettigheter, investeringen vil gi avkastninger i all fremtid.

  Med andre ord god bedriftsøkonomi. Det er jo nettopp derfor de blå er for en slik privat overtagelse av felleseiet! At "de andre", altså nordmenn flest, ikke lenger får nyte godt av inntektene, er helt ok sett gjennom blå briller. Høyres tankegang er nemlig at man setter bedriftsøkonomiske prinsipper foran de samfunnsøkonomiske...

  Og så til "fordelen" med høyere arbeidsledighet: Joda, det er den samme tankegangen her også. Bedriftsøkonomisk sett er det en fordel når et strammere arbeidsmarked holder lønningene i sjakk. Frykten for arbeidsledighet blir også større, og som bedriftseier/leder øker dette makten over arbeidermassen generelt.

  Lavere lønninger, folk som går på jobb selv om de er syke, større villighet til å strekke arbeidstiden vederlagsfritt, også jeg ser fordelene. For aksjonærene.

  Men å være så kynisk at man med hensikt styrer mot en høyere arbeidsledighet for å oppnå dette, er igjen å ta fra mange og fordele det blant noen få kapitaleiere. God bedriftsøkonomi, men katastrofe for den som blir rammet. Men de hører jo til blant de andre, ikke blant oss...


  SvarSlett
 18. Hei Sveis.

  Ikke bare er du søt, men smart også :)

  SvarSlett
 19. Jeg er blå men staten kommer først.Hvis små kjøpmenn tror at de kan drive børs som de vil og overlate regningen til staten eller sogar svekke den,NEI.
  Det er ikke god butikk for staten å ha et 24/7 samfunn når når ekteskap går i oppløsning pga skiftarbeid,folk blir syke pga nattarbeid,folk spiser seg syke pga billig sukker.Når du opplever at helsetilbudet ditt er blitt borte eller redusert fordi folk opptar plassen på sykehuset med diabetes,så er ikke kr. 7,90 for en hg. billig,det er jævelig dyrt.Det skal være frihet men vi må bruke hodet.

  SvarSlett
 20. Du er ung, så e og n får tilgi deg din BLÅøyethet.
  Vi som har levd noen år, har dessverre dårlige erfaringer
  med blå regjeringer og politikere. I tillegg kommer nå den
  fremmed-fiendlige, rasistiske og isolasjonistiske 16-prosenten.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein