Gå til hovedinnhold

Er vidareutdanning det norske lærarar treng?

Eg tipper eit av dei konkrete punkta som blir med i regjeringsplattformen til ei framtidig borgerleg regjering, blir noko ala:

"Vi skal sørge for eit skikkeleg kompetanseløft for lærarane, og sikre at alle får tilbod om etter- og vidareutdanning".

Eg er lærar. Eg har seks års universitetsutdanning og eit år med PPU frå høgskule. Eg har 90 studiepoeng i nordisk og eg har 300 studiepoeng i geografi. Eg skal ikkje fortelje deg kor mykje eg har i studiegjeld, men forholdet mitt til Lånekassa kjem til å vare i mange år framover.

Eg har jobba som lærar i eitt år. Eg skal innrømme eg mange gonger det fyrste året har tenkt at det er mykje eg ikkje har kompetanse på. Eg skulle ønskje eg kunne meir om klasseleiing, samarbeid med heimen, konflikthandtering, elevsamtaler og vurdering. Ikkje minst skulle eg absolutt ønskje eg hadde eit større reportoar av undervisingsmetode eg kunne nytte i undervisinga. Det er kva eg har følt størst behov for dette fyrste året som lærar.

Har eg lært noko om desse områda det fyrste året som lærar? JA

Har eg lært meir av erfaring som lærar dette året enn eg gjorde dei to åra som student på PPU? JA!

Kva lærte eg mest av? Praksis eller utdanning? Definitivt praksis og erfaring.

Kva kunne gjort meg til ein betre lærar? Eg skal svare akkurat det same som eg veit ei mengde andre lærarar i Noreg gjer: Eg treng meir tid. Eg treng tid til å følgje opp kvar enkelt elev. Tid til fagsamataler, tid til å gje kvar enkelt elev munnlege attendemeldingar på det dei gjer. Tid og rom til å vise at eg verkeleg bryr meg om elevane, og tid og rom til at vi i samen skal finne ut av kva eleven må gjere for å nå eit høgare kompetansenivå.

Eg treng tid til å lese meg opp på undervisingsmetoder. Eg treng rom for å prøve ut nye metoder. Eg treng tid til å dele opplegg og metoder med kollegaene mine.

Kva brukar eg tida mi på? Skrive planar, skrive vurderingar, førebu utviklingssamtaler, vurderingsarbeid, førebuingar til timane, etterarbeid, konflikthandtering, prate med elevar om ting som har skjedd, vere litt psykolog, vere litt omsorgsperson, rydde, ta ut søppel, passe på at elevane får i seg mat og frukt, irritere meg over ikt-utstyr og kopiere til den store gullmedaljen fordi vi dessverre ikkje kan skryte av å ligge i Noregstoppen når det gjeld pc-dekning.

Og no brukar eg altså også tid på vidareutdanning. I engelsk. Er det vidareutdanning eg treng mest som lærar? Nei. Eg har ganske mange andre ting på ønskjelista som kjem over vidareutdanning.

Kvifor tek eg vidareutdanning? Fordi eg ønskjer å undervise i engelsk og eg ønskjer å bli flinkare i engelsk. Eg forstår sjølvsagt at eg treng formell utdanning i faget for at eg skal undervise i det. Skulle berre mangle.

Dessutan er det gode vilkår for vidareutdanning. Meiner eg. Eg jobbar i redusert stilling og får dekka alt av utgifter (sjølv om eg må bruke fritid på studia). Ordningane som er no er gode nok (spleiselag mellom stat, skuleeigar og meg som tilsett), om skuleeigar prioriterer å gje dei tilsette moglegheit til å ta vidareutdanning. Eg har heldigvis ein arbeidsgjevar som har gjeve meg moglegheiten til det. Det sett eg pris på.

Men kva for konsekvensar får dette for elevane mine og for jobben min?

Eg er 30 % mindre i lag med elevane mine i år enn i fjor (kan hende dei forresten sett pris på det). Det vil seie mindre tid til oppfølging av elevane eg er kontaktlærar for.

Eg lærer meg mange nye metoder som forhåpentligvis gjer undervisinga meir spanande og kan føre til meir motiverte elevar.

For det konkrete er faktisk det eg sett mest pris på som lærar under vidareutdanning. Heldigvis er det mange konkrete opplegg vi får servert og learning by doing. I går lærte eg i alle fall tre konkrete ting eg kan ta med meg rett inn i undervisinga. I tillegg blir det knytt opp mot teori, noko som er greitt å ha med seg.

Eg må bruke hjernen meir. Ikkje det at du blir dum av å vere lærar, men eg har ikkje gått ned i djubda på ting sidan eg skreiv masteroppgåve (sjølv om rettleiaren min meinte fyrste utkast var som å lese ei stortingsmelding - DET var ikkje eit kompliment). No må eg analysere litteratur. Som i går når vi analyserte Mice and Men. Før eksamen må eg lese tre bøker til. Og forsøke å gå i djupbda på dei.

Alt i alt ser eg at eg treng vidareutdanning, og eg er glad for moglegheiten til å lære meg eit nytt fag. Eg har også tusen andre ting eg ønskjer å lære meg meir om.

Kjære framtidig regjering: 

1. Å mase om at lærarar treng vidareutdanning gjev eit uheldig signal om at lærarane ikkje er kompetente nok. Mine kollegaer er dyktige nok i massevis, og dei aller fleste har minst fire års utdanning. Mange av oss har mykje meir. Det er ikkje fyrst og fremst studiepoeng vi treng meir av.
2. Lærarane skal i dag oppfylle ein haug av målsettingar - mange av dei går på tvers av kvarandre. Stadig kjem det nye ting lærarane skal gjere, og dette skal vi klare innanfor same rammene som tidlegare. Dette skaper frustrasjon.
3. Dokumentasjonspresset er mykje større enn tidlegare. Vi skal dokumentere det meste, og dette gjev mindre tid til andre ting.
4. Arbeidsbyrda på kontaktlærarar er stor - utan at det blir kompensert nok for det i redusert undervisingstid eller løn. Dette gjer at folk helst vil sleppe unna å vere kontaktlærar. Det burde vere kamp om å bli kontaktlærar - ikkje noko folk helst vil sleppe unna.
5. Vurdering for læring er blitt den store greia. Vi har ei svær ny vurderingsforskrift som sett krav om at vi skal bruke meir tid på undervegsvurdering - vi veit at det er munnlege attendemeldingar direkte til kvar enkelt elev som fungerer. Dette har vi ikkje sjans til å få tid til når tida vi skal undervise ikkje blir redusert.

Dette er ting det må bli gjort noko med, og her kan vi starte. Det einaste som kan bli sagt om læraryrket er ikkje at lærarane treng meir etter- og vidareutdanning. Det senker statusen til yrkesgruppa og gjev folk inntrykk av at lærarane har ikkje kompetanse nok.

Eg finn meg ikkje i ei haldning frå samfunnet om at det eg treng mest av for å bli ein betre lærar, er fleire studiepoeng. Eg har 430 av dei, og det er ikkje fyrst og fremst fleire studiepoeng som vil gjere meg til ein betre lærar.

Javisst ønskjer og treng også lærarane meir kompetanse, men det treng jammen med alle andre yrkesgrupper i samfunnet også.

Kommentarer

 1. Som pensjonert lærar skjønar eg godt den situasjonen du er i.Om du er tidlegare Frp-sympatisør, og eg føler meg på venstresida, så vil eg gi nokre synspunkt. Mange politikarar har i løpet av valgkampen snakka seg gul og blå om behovet for eit "lærarløft". Kvifor har ikkje norske styresmakter i løpet av dei siste 40 åra - som arbeidsgjevar- gjeve lærarane eit nødvendig "løft"? Kvifor kjem politikarane med dette løftpratet no i 2013? Dei har jo hatt mange år på seg til å løfte lærarane kunnskap og kompetanse, men viljen har ikkje vore til stades. Alle andre arbeidsgjevarar gjev sine tilsette den kompetansen som er nødvendig i stillinga, trur eg. Dersom NAV treng å oppdatere sine tilsette, så stenger dei kontoret i ein eller fleire dagar for å kunne gi sine tilsette nødvendig kompetanse. Men skuleelevane kan ikkje møte ei stengt dør. Difor forventar lærarane sin arbeidsgjevar seg, at lærarane skal halde seg fagleg oppdatert på eige initiativ. Dei skal lese faglitteratur på fritida. For mange kan dette bli vanskeleg, alt etter kva for familiesituasjon du er i. Det hadde vore langt betre om lærarane hadde fått si faglege oppdatering som ledd i eit arbeidsgivar-initiert opplegg for nødvendig oppdatering. Sjølv om læraryrket er kanskje landets mest viktige, vil eg tilrå deg med dine studiepoeng å sjå deg om etter anna yrke. Læraren har mistillit hos styresmaktene, sjå berre på alle krav om dokumentasjon og krav om "akseptabelt" prøveresultat. Det som læraren foretek seg i klasserommet bør vere eit resultat av pedagogisk vurdering og god planlegging av den enkelte lærar. Såpass tillit bør den norske læraren ha. Men slik er det ikkje no.

  SvarSlett
 2. Som pensjonert lærar skjønar eg godt den situasjonen du er i.Om du er tidlegare Frp-sympatisør, og eg føler meg på venstresida, så vil eg gi nokre synspunkt. Mange politikarar har i løpet av valgkampen snakka seg gul og blå om behovet for eit "lærarløft". Kvifor har ikkje norske styresmakter i løpet av dei siste 40 åra - som arbeidsgjevar- gjeve lærarane eit nødvendig "løft"? Kvifor kjem politikarane med dette løftpratet no i 2013? Dei har jo hatt mange år på seg til å løfte lærarane kunnskap og kompetanse, men viljen har ikkje vore til stades. Alle andre arbeidsgjevarar gjev sine tilsette den kompetansen som er nødvendig i stillinga, trur eg. Dersom NAV treng å oppdatere sine tilsette, så stenger dei kontoret i ein eller fleire dagar for å kunne gi sine tilsette nødvendig kompetanse. Men skuleelevane kan ikkje møte ei stengt dør. Difor forventar lærarane sin arbeidsgjevar seg, at lærarane skal halde seg fagleg oppdatert på eige initiativ. Dei skal lese faglitteratur på fritida. For mange kan dette bli vanskeleg, alt etter kva for familiesituasjon du er i. Det hadde vore langt betre om lærarane hadde fått si faglege oppdatering som ledd i eit arbeidsgivar-initiert opplegg for nødvendig oppdatering. Sjølv om læraryrket er kanskje landets mest viktige, vil eg tilrå deg med dine studiepoeng å sjå deg om etter anna yrke. Læraren har mistillit hos styresmaktene, sjå berre på alle krav om dokumentasjon og krav om "akseptabelt" prøveresultat. Det som læraren foretek seg i klasserommet bør vere eit resultat av pedagogisk vurdering og god planlegging av den enkelte lærar. Såpass tillit bør den norske læraren ha. Men slik er det ikkje no.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg syns det er forferdelig trist at du som pensjonert lærer ber en motivert, kompetent og reflektert lærer om å finne seg noe annet å gjøre. Da blir jeg sjeleglad for at du er pensjonist og ikke en av mine kolleger...

   Slett
  2. Jeg syns det er ufattelig trist å lese at du som pensjonert lærer ber en motivert, kompetent og reflektert lærer om å finne seg et annet yrke.. Da blir jeg sjeleglad for at du er pensjonist og ikke en av mine kolleger.

   Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein