Gå til hovedinnhold

Høner i det fri

I går vart eg endå betre kjend med fjørfenæringa. Det blir mykje mjølk og sau når eg er ute på besøk i landet, mens fjørfenæringa er ei næring eg er blitt mindre kjend med. I går var eg med Mattilsynet på besøk for å bli kjend med både fjørfenæringa og slakteriverksemd. Slik kunne eg få meir kunnskap om næringa, regelverk og kva Mattilsynet ser etter spesielt på områda dyrevelferd og dyrehelse. 

Eg har aldri vore på eit slakteri for kylling og kalkun tidlegare. Det er mektige greier. Vi fekk vere med då trailerlast på omlag seks tusen kyllingar kom inn. Det som skjer då er at lasten med kylling blir kontrollert - blant anna for å sjå etter fukt i bilen og andre teikn på korleis dyra har hatt det under transport. Her kan ein då sjå etter avvik og då rapportere og eventuelt sørgje for forbetringar. 

Kyllingane blir så bedøvd med gass før dei blir avliva. Avliving skjer ved at kyllingen blir skjært strupen av. Etterpå blir dei skålda og seinare då gjort om til dei produkta dei skal bli. Det tek ikkje lang tid før dei er ferdigpakka og klare for butikken. 

Kyllingprodusentane er med i dyrevelferdsprogram. For å kunne produsere med maks tettleik må dei nemleg synleggjere at dei produserer med god dyrevelferd - dømt etter det vi omtalar som tråputeskader. Det vil seie skader under føtene på kyllingene, altså det vi kallar tråputene. Skader på desse blir rekna på slakteriet. Dei som scorar bra kan produsere med høgare tettleik, mens dei som har mange skader på tråputene får pålegg om å redusere tettleiken. Slik får du altså moglegheit til å tene meir pengar ved god dyrevelferd, noko som er bra for dyra. 

Tråputeskader seier sjølvsagt ikkje alt om velferden hjå kyllingen, men det er ein målbar indikator. I samband med auka konsesjonsgrenser er det foreslått å stramme endå litt inn på dyrevelferdkrava for kyllingproduksjon. 

Det er ikkje vakkert å slakte dyr. Eg vil heller ikkje seie det er koseleg å vere på slakteri. Du kjenner døden med alle sansane dine. Men det er faktisk slik matproduksjon er. 

Vårt ansvar er å sørgje for at dyra har det så bra som mogleg i den tida dei lev. Då er det viktig med god dyrevelferd i alle ledd i verdikjeda. Frå kyllingen er bitteliten til han er død. Bøndene har eit kjempeansvar her, det har veterinærane, det har sjåførane, det har rettleiarane og det har slakteritilsette. Også har Mattilsynet ei kjempeviktig oppgåve når det gjeld rettleiing og tilsyn. Dei får aldri sett på kvar einaste kylling, men har moglegheit til å få gjort noko om noko ikkje er på stell. Eg smiler fordi eg for fyrste gong har på meg "Mattilsynet-antrekk" og det var litt underhaldande sidan mange rundt meg sette spørsmålsteikn ved om eg hadde kompetansen i orden til ein slik uniform. Eg har i alle fall lært litt om kva ein skal sjå etter på tilsyn, men hadde neppe fått jobb som inspektør.  


Økologisk eggproduksjon
I går fekk eg også besøkt ein produsent av økologiske egg. Eg har besøkt eggprodusentar før - både med burhøns og frittgåande høns, men dette var fyrste gong hjå ein økologisk produsent. 

Hønene er sjølvsagt frittgåande i økologisk produksjon. I tillegg er det enkelte tilleggskrav innanfor økologisk eggproduksjon som konvensjonell produksjon ikkje har. Mellom anna et hønene økologisk korn. Hønene har i tillegg betre plass. Og ja; hønene skal ha tilgang til uteareal, som kanskje er den viktigaste skilnaden til konvensjonell produksjon. Konvensjonelle frittgåande høner har nemlig ikkje krav om at dei skal få gå ute. 


Høner som produserer egg går ute. I dag var det mykje vind og hønene var ikkje kjempeivrige på å gå ut, men nokon var ute og såg ut til å ha det finfint. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein