Gå til hovedinnhold

Dyrepoliti!

Dyrevelferd er verkeleg i vinden om dagen. Og det er bra. Eg har, som dei fleste veit, vore oppteken av dette feltet sidan eg skreiv ein ni siders lang stil om temaet på ungdomsskulen. Då skreiv eg om dyr i bur, kvalfangst og om elefantar. Kjelde; diverse jenteblad og informasjonsmateriell frå  det eg trur var bestilt frå WWF.

I dag var det seminar om dyrepoliti på Stortinget. Arrangert av Framstegspartiets stortingsgruppe. Dyrepoliti er ein sak mange i Framstegspartiet har kjempa lenge for, og vi lanserte førre veke at vi ønskjer å setje i gang med eit forsøk med dette.

Det er dyreeigarar som har ansvar for å følgje dyrevelferdslovgivinga, og det er viktig å understreke at det er den som eig dyret som har ansvaret for at dyret eller dyra har det bra. Det gjeld anten du har kylling, storfe eller hund.

Alle dyr i Noreg har det dessverre ikkje bra. Brot på regelverk vil truleg alltid finne stad, og så er det vår oppgåve å sørgje for at færre mishandlar og ikkje tek vare på dyra sine. Det er mange verkemidlar vi kan bruke. Mattilsynet fører tilsyn, og har ansvar for denne biten og for rettleiing av dyreigarar. Dei har fleire verkemidlar dei kan bruke - blant anna pålegg om utbetring, gebyr eller avvikling av dyrehald. 

Mattilsynet kan også melde brot på dyrevelferdsregelverket til politiet. Det blir gjort. Vi andre kan også melde lovbrot til politiet, og det blir også gjort.

Mange saker er krevjande å etterforske. I tillegg kan det vere manglande kompetanse som gjer at sakene blir henlagt. Dyrevelferdssaker blir også hevda å vere lite prioritert hjå politiet. Folk opplever straffenivået som lågt, og at straffane som blir gjeve ikkje svarar til den allmenne rettsoppfatning.

Det er difor ei målsetting å styrke politiets etterforskingskompetanse på dyrevelferdssaker og sørgje for at desse sakene blir prioritert. Det er mykje vi kan gjere med styrka samarbeid mellom Mattilsynet og politiet og i førre veke vart det arrangert fagseminar for å oppnå akkurat dette. No ønskjer vi også å ha eit forsøk med dyrepoliti, som vi kjem til å kome tilbake til detaljane i.

Det er mange som påstår at viss politiet skal prioritere dyrevelferd, vil dette gå utover arbeidet mot vald mot barn og unge. Eg meiner det her er viktig å sjå ting i samanheng, og det er ingen tvil om at forsking syner at det er ein samanheng mellom vold mot menneske og vold mot dyr. Enkelt sagt; det er slik at vold mot dyr ofte utviklar seg til seinare å bli vold mot menneske, og slår du menneske, så slår du (ofte) dyr også. På seminaret i dag var dette tema, og valdsforskar Ragnhild Bjørnbekk fortalde om forsking som finst på dette området.

Teoriar! Eg får altfor sjeldan lære om teoriar. Her teoriar om samanheng mellom vald mot dyr og vald mot menneske. Eg skal begynne å gå meir på seminar!


Det er i alle fall ingen tvil, slik eg ser det, at tidleg innsats er viktig også på dette området. Kan vi gripe fatt i vald mot dyr tidlegare, kan vi førebyggje vald mot både menneske og fleire dyr på eit seinare tidspunkt. Det er viktig, og vi er nøydd til å sjå alt dette i samanheng.

Eg ser fram til vidare arbeid med dette, og er spent på kva arbeidsgruppa som no jobbar med detaljane i forsøket kjem fram til. Og det blir spanande å følgje med og utvikle politikk på dette området framover. Dette handlar rett og slett om å skape ei betre verd - for både tobeinte og firbeinte. :)


PS: På måndag er det meir seminar om dyrevelferd. Denne gong om kastrering av gris, eller korleis vi kan unngå dette.I morgon er det noko heilt anna; konsultasjonsmøte i lag med statssekretær i UD om Artikkel 19 - vi skal høyre på kva landbruksorganisasjonane har å seie om dette. Eg skal prøve å få tatt ein selfie utan å framstå totalt useriøs!

Og viss du lurer på kva i alle dagar Artikkel 19 eigentleg er for noko, skal eg satse på ein bloggpost i morgon om akkurat det!
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein