Gå til hovedinnhold

No blir Noreg seld!

Det kan ein i alle fall få inntrykk av viss ein skal tru på argumentasjon og skremselspropagandaen frå opposisjonspartia. Det er ikkje måte på kva for kjensler dei både har fått for Flytoget og for det statlege eigerskapet av skog.

I dag blir eigarskapsmeldinga behandla i Stortinget. Sjølv om ein statssekretær ikkje deltek i debatten i Stortinget, ønskjer eg å skrive nokre få ord om Statskog og dei mytene som er blitt presentert om dei prosessane som er i gang når det gjeld Statskog. Det er omtrent blitt framstilt som at ønskje vårt om å selge skog handlar om å selje store deler av Noregs areal, og då helst til utlendingar (skulle ein tru argumentasjonen til spesielt Arbeiderpartiet). 

I regjeringsplattforma står det at vi ønskjer å selge areal frå Statskog tilsvarande det som er blitt kjøpt dei siste åra. Det er også dette som står i eigerskapsmeldinga, og Statskog fekk i oktober i fjor i oppdrag å utgreie ulike modellar for organisering og privatisering av Statskog sin skogverksemd på økonomisk drivbare arealer. 

Dette er prat om under ein prosent av Noregs areal. Ikkje "heile Noreg", ikkje "tjue prosent", ikkje "all skog i Noreg". Det er prat om under ein prosent. Og det er ikkje konkludert endå! Det er prat om ei utgreiing. Omsyn til innbyggjarane si tilgang til jakt og fiske kjem også til å bli nøye omtalt i utgreiinga som vil bli lagt fram 1.mars. 

Og kvifor er det så viktig at selje areal frå Statskog? Kan ikkje berre staten eige?

Eller skal vi snu det på hovudet? Kvifor skal staten eige skog? Kvifor kan ikkje private skogeigarar heller eige denne skogen?

Vi ønskjer å styrke skogbruket i Noreg. Mange skogeigarar i dag ønskjer seg større areal. For å drive meir profesjonelt og for å ta ut meir tømmer frå skogane. Og tru meg; vi treng eit meir aktivt skogbruk i Noreg og vi treng meir hogst og verdiskaping basert på norsk skog. 

Statskog har seld mykje skog allereie. I det såkalte "arronderingssalet" (sett i gang av den førre regjeringa) har dei seld 148 skogeigedommar. Dette salet handlar om å selge skogareal rundt omkring i landet vårt, som private då kan få kjøpe for å effektivisere og optimalisere skogsdrifta si. Så langt er eit stort fleirtal av desse eigedommane seld til lokale kjøparar i same kommune som eigedommane finst. Faktisk heile 69 % (resten er stort sett kjøpt av det offentlege) er seld til lokale kjøparar. Lokale kjøparar som ønskjer å drive skogen aktivt. Det meiner eg er veldig bra, og eg ønskjer meg meir av slike sal. 

Statskog er ein viktig grunneigar i Noreg. Ingen tvil om det. 

Ja, Statskog eig tjue prosent av Noregs areal, men det er ikkje dette arealet dei no skal greie ut privatisering av. Oppdraget går på det økonomisk drivsbare arealet, og det er under ein prosent av Noregs areal. Dette er ikkje prat om sal av Noreg. Det er prat om sal til norske skogeigarar - til alle dei dyktige skogeigarane i landet vårt som ønskjer seg meir areal. 


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis få trent når du er åleine med ein 1-åring heile dagen?

Dei siste månadene har trening vore min ultimate form for åleinetid og måte å hente overskot på. Anten det har vore i form av å springe ut ein kort tur, gjere nokre øvingar med kettlebell'n på gardsplassen eller stikke på treningsrommet i Heggenes. I Oslo har eg meldt meg inn hjå Sats Elixia, og eg har funne ut at eg verkeleg elskar å vere med på gruppetrening (som eg ikkje skjønner kvifor eg ikkje gjorde før når eg hadde masse tid?), og for ikkje å prate om dampbad eller badstue etterpå. Eller ein laaang dusj!


Den veka her er eg imidlertid åleine med Sigmund i Oslo for å ha vakt på jobben. Sidan eg blir sur og lei om eg ikkje får trent og får den åleinetida, var min store bekymring for korleis dette skulle gå denne veka. Korleis får dei som har eineomsorg for ungar eigentleg trent?


Eg har barnepass inkludert i Sats-medlemskapet mitt, men eg har ikkje hatt hjarte til å plassere han der den veka her, sidan eg har vore oppteken av at dette også skal bli "Hanne og Sigmund sin dr…

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv.

Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten.

Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgo…

Mammaen din er så glad i deg!

Plutseleg er eg blitt eitt av desse irriterande menneska som omtaler meg sjølv i tredjeperson. Det skjer sjølvsagt berre i samtale med vesle bebien min, men sidan det stort sett er berre han eg pratar med om dagen, skjer dette heller ofte.

- Mammaen din skal berre ein liten tur på do, skjønner du
Slik startar dagen når eg må forlate Sigmund åleine i senga vaken og nesten på gråten om morgonen. Eg må fortelje han at eg snart kjem tilbake for å hente han, men at blæra til mammaen hans ikkje er som før og at eg difor må på do.
- Du skjønner, Sigmund, at mammaen din er ikkje så flink til å gjere knipeøvingar

Vi går inn til stellebordet, og der fortsett det: "No skal mammaen din berre finne fram ei bleie, skjønner du. Mammaen din er så glad i deg. Du er sååååå søt".

I løpet av ein dag har eg tatt meg sjølv i å si dette:
- Mammaen din er så glad i deg (dette seier eg ofte)
- Mammaen din elskar deg
- Mammaen din må berre ta på deg lue, skjønner du - fordi det står i Mammabøkene at små bebi…