Gå til hovedinnhold

SMIL=STILK OG MOMLE

Dei må ha hatt det moro. Dei må ha hatt det verkeleg moro dei som satt i lag ein sein arbeisdag og fann på namnet og forkortingane for miljøverkemidla i landbruket. Og nei; eg gjer ikkje narr av verkemidla - eg er begeistra for kreativiteten til dei som har laga desse namna.

Og ja; eg har respekt for dei som har oversikt over alle miljøverkemidla i jordbruket - for det er mange av dei (verkemidlar altså; ikkje folk som har oversikt)!

For ordens skuld; SMIL står for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket" og forgjengaren til SMIL var altså STILK (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) og MOMLE (miljørettet omlegging i kornområder). Dei to sistnemnde er altså historie og eksisterer ikkje lenger.

I samband med førre års jordbruksoppgjør vart det sett ned ei parttsamansett arbeidsgruppe som skulle greie ut miljøverkemidla i jordbruket. Dei har mellom anna sett på på betre måloppnåing og effektivitet, forenklingar og reduksjon i talet på støtteordningar.

Rapporten frå denne arbeidsgruppa er no komen og for dei som er interessert i å lære meir, kan de finne den her. 

Denne rapporten har eg brukt tid til å lese den siste veka. Interessant lesing for dei som er interessert i alle dei verkemidla som finst retta inn mot miljø og jordbruk. 


Eg kan i alle fall konkludere med at det er mange tilskotsordningar. Også retta inn mot miljø i jordbruket. Av ordningar eg kan nemne er mellom anna desse (tilfeldig vald ut): friarealer for gås i Nord-Trøndelag  og Nordland, skjøtsel av gamle enger, hesjing, grasdekt vannvei, drift av fellesseter med mjølkeproduksjon, drift av fellesseter med foredling, drift av enkeltseter med mjølkeproduksjon, drift av enkeltseter med foredling og skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap. Alle desse er eit lite utval av menyen fylka kan velge mellom i RMP. 

RMP? Veit du verkeleg ikkje kva det betyr? Det er på tide du les deg litt meir opp på miljøverkemidlane i jordbruket!

Og ja..gløymte eg å si det? Ja, sjølvsagt:

Sjølvsagt må vi også følgje dei internasjonale miljøavtalene. Dei finn de også i rapporten!


Og ja; det er vel ingen hemmelegheit at det arbeidsgruppa har jobba fram nok blir tema i årets jordbruksoppgjør. 

PS: Eg veit enkelte sikkert kan meine at eg gjer narr av miljøverkemidla. Det gjer eg ikkje. Eg er oppteken av både kulturlandskap, klima, friluftsliv, kulturarv, plantervern, genetisk mangfald og forureining. Det eg seier er vel kanskje heller at mange gode hensikter har gjort at systemet er blitt noko uoversikteleg. Å ta vare på miljøverdiane i jordbruket skal vi sjølvsagt gjere!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år.

Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg. 
Terningkast: 2 

Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt?
Terningkast: 5 
Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det. 
Terningkast: 3
Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein song som får meg i godt humør. Ved fy…

Korleis få trent når du er åleine med ein 1-åring heile dagen?

Dei siste månadene har trening vore min ultimate form for åleinetid og måte å hente overskot på. Anten det har vore i form av å springe ut ein kort tur, gjere nokre øvingar med kettlebell'n på gardsplassen eller stikke på treningsrommet i Heggenes. I Oslo har eg meldt meg inn hjå Sats Elixia, og eg har funne ut at eg verkeleg elskar å vere med på gruppetrening (som eg ikkje skjønner kvifor eg ikkje gjorde før når eg hadde masse tid?), og for ikkje å prate om dampbad eller badstue etterpå. Eller ein laaang dusj!


Den veka her er eg imidlertid åleine med Sigmund i Oslo for å ha vakt på jobben. Sidan eg blir sur og lei om eg ikkje får trent og får den åleinetida, var min store bekymring for korleis dette skulle gå denne veka. Korleis får dei som har eineomsorg for ungar eigentleg trent?


Eg har barnepass inkludert i Sats-medlemskapet mitt, men eg har ikkje hatt hjarte til å plassere han der den veka her, sidan eg har vore oppteken av at dette også skal bli "Hanne og Sigmund sin dr…

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv.

Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten.

Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgo…