Gå til hovedinnhold

SMIL=STILK OG MOMLE

Dei må ha hatt det moro. Dei må ha hatt det verkeleg moro dei som satt i lag ein sein arbeisdag og fann på namnet og forkortingane for miljøverkemidla i landbruket. Og nei; eg gjer ikkje narr av verkemidla - eg er begeistra for kreativiteten til dei som har laga desse namna.

Og ja; eg har respekt for dei som har oversikt over alle miljøverkemidla i jordbruket - for det er mange av dei (verkemidlar altså; ikkje folk som har oversikt)!

For ordens skuld; SMIL står for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket" og forgjengaren til SMIL var altså STILK (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) og MOMLE (miljørettet omlegging i kornområder). Dei to sistnemnde er altså historie og eksisterer ikkje lenger.

I samband med førre års jordbruksoppgjør vart det sett ned ei parttsamansett arbeidsgruppe som skulle greie ut miljøverkemidla i jordbruket. Dei har mellom anna sett på på betre måloppnåing og effektivitet, forenklingar og reduksjon i talet på støtteordningar.

Rapporten frå denne arbeidsgruppa er no komen og for dei som er interessert i å lære meir, kan de finne den her. 

Denne rapporten har eg brukt tid til å lese den siste veka. Interessant lesing for dei som er interessert i alle dei verkemidla som finst retta inn mot miljø og jordbruk. 


Eg kan i alle fall konkludere med at det er mange tilskotsordningar. Også retta inn mot miljø i jordbruket. Av ordningar eg kan nemne er mellom anna desse (tilfeldig vald ut): friarealer for gås i Nord-Trøndelag  og Nordland, skjøtsel av gamle enger, hesjing, grasdekt vannvei, drift av fellesseter med mjølkeproduksjon, drift av fellesseter med foredling, drift av enkeltseter med mjølkeproduksjon, drift av enkeltseter med foredling og skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap. Alle desse er eit lite utval av menyen fylka kan velge mellom i RMP. 

RMP? Veit du verkeleg ikkje kva det betyr? Det er på tide du les deg litt meir opp på miljøverkemidlane i jordbruket!

Og ja..gløymte eg å si det? Ja, sjølvsagt:

Sjølvsagt må vi også følgje dei internasjonale miljøavtalene. Dei finn de også i rapporten!


Og ja; det er vel ingen hemmelegheit at det arbeidsgruppa har jobba fram nok blir tema i årets jordbruksoppgjør. 

PS: Eg veit enkelte sikkert kan meine at eg gjer narr av miljøverkemidla. Det gjer eg ikkje. Eg er oppteken av både kulturlandskap, klima, friluftsliv, kulturarv, plantervern, genetisk mangfald og forureining. Det eg seier er vel kanskje heller at mange gode hensikter har gjort at systemet er blitt noko uoversikteleg. Å ta vare på miljøverdiane i jordbruket skal vi sjølvsagt gjere!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein