Gå til hovedinnhold

Dyrepoliti - endeleg!

I dag er ein merkedag for alle oss som er opptekne av at dyr skal ha det bra. I dag lanserer vi eit pilotprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag. 

Framstegspartiet har i mange år kjempa for dyra våre, og har programfesta at vi ønskjer eit dyrepoliti. I dag går startskotet.

Sør-Trøndelag politidistrikt oppretter ei eiga dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjeld dyrevelferd, og Mattilsynet oppretter eit krimteam som har ansvar for samarbeid med politiet i desse sakene.  Dyrepolitiprosjektet er eit prøveprosjekt som vil vare i tre år og vil bli evaluert undervegs.

Ei formell samarbeidsavtale vil i tillegg sikre betre samarbeid, at arbeidet blir prioritert og at Mattilsynet og Politiet møtast jamnleg.

Vi er mange som er opptekne av at dyr skal ha det bra. Eg trur det er fleire enn meg som blir sinte og fortvila når vi høyrer om vald mot dyr. Sinte fordi ein blir forbanna over at folk kan vere så slemme, og fortvila fordi dyr ikkje har moglegheit til å forsvare seg. Dei er avhengige av at vi menneska faktisk vil dei godt.

Alle er dessverre ikkje snille mot dyr. Det eg er oppteken av, er at vold mot dyr må straffast, og dyrekriminalitet må bli etterforska.

I dette forsøket vil vi få styrka kompetansen på dyrekriminalitet både hjå politi og Mattilsynet. Vi får styrka etterforskingskompetansen hjå politiet på slike saker, og det betyr at fleire kan bli straffa for kriminalitet mot dyr. Det er viktig at vold mot dyr blir etterforska fordi dyr har ein eigenverdi. Å ta desse sakene på alvor vil også ha ein allmennpreventiv effekt.

 Vald mot dyr heng også ofte saman med vold mot menneske. Når vi får auka merksemd på dyrekriminalitet kan det føre til at vi også oppdagar vald i nære relasjonar. Dette er også viktig å ha med seg i diskusjonen. Det å styrke arbeidet retta mot dyrekrim kan altså styrke arbeidet mot vald mot menneske også. 

Håpet er at vi skal sjå auka merksemd knytt til slike saker, at folk ser det blir tatt på alvor og melder frå ved brot på lovverket og at dei som utøver vold mot dyr skal bli straffa. Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein