Gå til hovedinnhold

Dyrepoliti - endeleg!

I dag er ein merkedag for alle oss som er opptekne av at dyr skal ha det bra. I dag lanserer vi eit pilotprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag. 

Framstegspartiet har i mange år kjempa for dyra våre, og har programfesta at vi ønskjer eit dyrepoliti. I dag går startskotet.

Sør-Trøndelag politidistrikt oppretter ei eiga dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjeld dyrevelferd, og Mattilsynet oppretter eit krimteam som har ansvar for samarbeid med politiet i desse sakene.  Dyrepolitiprosjektet er eit prøveprosjekt som vil vare i tre år og vil bli evaluert undervegs.

Ei formell samarbeidsavtale vil i tillegg sikre betre samarbeid, at arbeidet blir prioritert og at Mattilsynet og Politiet møtast jamnleg.

Vi er mange som er opptekne av at dyr skal ha det bra. Eg trur det er fleire enn meg som blir sinte og fortvila når vi høyrer om vald mot dyr. Sinte fordi ein blir forbanna over at folk kan vere så slemme, og fortvila fordi dyr ikkje har moglegheit til å forsvare seg. Dei er avhengige av at vi menneska faktisk vil dei godt.

Alle er dessverre ikkje snille mot dyr. Det eg er oppteken av, er at vold mot dyr må straffast, og dyrekriminalitet må bli etterforska.

I dette forsøket vil vi få styrka kompetansen på dyrekriminalitet både hjå politi og Mattilsynet. Vi får styrka etterforskingskompetansen hjå politiet på slike saker, og det betyr at fleire kan bli straffa for kriminalitet mot dyr. Det er viktig at vold mot dyr blir etterforska fordi dyr har ein eigenverdi. Å ta desse sakene på alvor vil også ha ein allmennpreventiv effekt.

 Vald mot dyr heng også ofte saman med vold mot menneske. Når vi får auka merksemd på dyrekriminalitet kan det føre til at vi også oppdagar vald i nære relasjonar. Dette er også viktig å ha med seg i diskusjonen. Det å styrke arbeidet retta mot dyrekrim kan altså styrke arbeidet mot vald mot menneske også. 

Håpet er at vi skal sjå auka merksemd knytt til slike saker, at folk ser det blir tatt på alvor og melder frå ved brot på lovverket og at dei som utøver vold mot dyr skal bli straffa. Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis få trent når du er åleine med ein 1-åring heile dagen?

Dei siste månadene har trening vore min ultimate form for åleinetid og måte å hente overskot på. Anten det har vore i form av å springe ut ein kort tur, gjere nokre øvingar med kettlebell'n på gardsplassen eller stikke på treningsrommet i Heggenes. I Oslo har eg meldt meg inn hjå Sats Elixia, og eg har funne ut at eg verkeleg elskar å vere med på gruppetrening (som eg ikkje skjønner kvifor eg ikkje gjorde før når eg hadde masse tid?), og for ikkje å prate om dampbad eller badstue etterpå. Eller ein laaang dusj!


Den veka her er eg imidlertid åleine med Sigmund i Oslo for å ha vakt på jobben. Sidan eg blir sur og lei om eg ikkje får trent og får den åleinetida, var min store bekymring for korleis dette skulle gå denne veka. Korleis får dei som har eineomsorg for ungar eigentleg trent?


Eg har barnepass inkludert i Sats-medlemskapet mitt, men eg har ikkje hatt hjarte til å plassere han der den veka her, sidan eg har vore oppteken av at dette også skal bli "Hanne og Sigmund sin dr…

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv.

Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten.

Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgo…

Mammaen din er så glad i deg!

Plutseleg er eg blitt eitt av desse irriterande menneska som omtaler meg sjølv i tredjeperson. Det skjer sjølvsagt berre i samtale med vesle bebien min, men sidan det stort sett er berre han eg pratar med om dagen, skjer dette heller ofte.

- Mammaen din skal berre ein liten tur på do, skjønner du
Slik startar dagen når eg må forlate Sigmund åleine i senga vaken og nesten på gråten om morgonen. Eg må fortelje han at eg snart kjem tilbake for å hente han, men at blæra til mammaen hans ikkje er som før og at eg difor må på do.
- Du skjønner, Sigmund, at mammaen din er ikkje så flink til å gjere knipeøvingar

Vi går inn til stellebordet, og der fortsett det: "No skal mammaen din berre finne fram ei bleie, skjønner du. Mammaen din er så glad i deg. Du er sååååå søt".

I løpet av ein dag har eg tatt meg sjølv i å si dette:
- Mammaen din er så glad i deg (dette seier eg ofte)
- Mammaen din elskar deg
- Mammaen din må berre ta på deg lue, skjønner du - fordi det står i Mammabøkene at små bebi…