Gå til hovedinnhold

Fleire smakar av Valdres

For kort tid tilbake la Høgre-FrP-regjeringa fram ei stortingsmelding som trekk fram alle dei moglegheitene som finst på små og store gardsbruk i heile landet vårt. Vi ønskjer å løfte fram heltane innanfor landbruksbasert næringsutvikling, nemlig enkeltmennesket som endrar verda. Over heile landet vårt finst det menneske som har klart å kombinere ressursar og kunnskap på heilt nye måtar, og som har skapt noko heilt unikt. Mange av dei finst i Valdres.  Dei er mine heltar.

Småskala osteproduksjon, stølsturisme, stølsmjølk frå Valdres, Fjellgris, Rakfisk frå Valdres, øl frå Valdres og kurv frå Valdres. Dette er nokre av dei produkta landbruket har å by på i regionen eg bur i. I tillegg har vi oppegåande reiselivsverksemder, mykje kultur å by på og eit merkenamn som slår andre regionar langt ned i støvlane.

Det er ikkje størrelsen det kjem an på. Det finst gardsbruk i Noreg som er små, men som klarar å skape mange arbeidsplassar ut av dei ressursane som finst der. Det handlar om å sjå moglegheitene til auka verdiskaping på eigen gard. Det handlar om å kombinere kjende eller ukjende ressursar på nye måtar. Det handlar om å putte kunnskap, kompetanse og kreativitet inn i produkta. Det handlar om å tenkje nytt og utanfor boksen.

Folk etterspør i større og større grad det unike, det stadeigne og det spesielle. Lokalmatmarknaden er i enorm vekst, vi ser at andelslandbruk er blitt særs populært  og det finst ikkje grenser for kva for moglegheiter som finst viss ein kombinerer reiseliv og landbruk. Tida ligg til rette for å auke verdiskapinga med grunnlag i ein gard sine ressursar. Vi ønskjer meir vekst og verdiskaping i fjell, ved fjord, ved by, i daler og på flatbygdene.

Vi ser altså ein trend i samfunnet som ein region som Valdres har alle moglegheiter til å utnytte. Min påstand er at ingen region i heile Noreg har betre føresetnader for å lukkast innanfor matproduksjon enn Valdres.

Det er ein grunn til at Tine satsar stort på stølsmjølk frå Valdres. Dette er jo fordi dei ser moglegheita til å tene pengar på det. Valdres gir assosiasjonar til sæter, til fjell, til budeier, til det reine enkle og kortreiste. Dette er verdiar vi som bur her må bruke i marknadsføringa av regionen.

Det er ikkje talet på statlege arbeidsplassar som kjem til å sørgje for Valdres si utvikling framover. Det er lokale gründerar som ønskjer å få til noko, og som evnar å sjå moglegheitene til å få til noko. Gjerne i lag med offentlege mynde. Men vi kan ikkje setje oss ned på baken og vente på at veksten skal kome til oss av seg sjølv. Veksten må vi skape sjølve.   

Landbruksnæringa er ikkje ei solnedgangsnæring – det er ei næring som har alle moglegheiter til å bli ei vinnarnæring. Regjeringa sett seg som mål at samla omsetnad av lokalmat og -drikke skal vekse frå 3,5 mrd. i dag til 10 mrd. i 2025. Vi ønskjer å auke moglegheita for at lokalmatprodukt skal kome ut i marknaden, og vi ønskjer å gjennomføre forenklingstiltak for gründerane. I stortingsmeldinga er hovudbodskapen at det må bli lettare å skape vekst.

Vi skal seie ja til utvikling, og ja til heltane våre. Vi skal ha mindre byråkrati og færre reglar som set grenser for utvikling. Vi skal satse på innlandsfiskeoppdrett, vi skal få til betre skilting til reiselivs- og matbedriftene og vi skal stimulere til bruk av utmarksressursane. Det må bli slutt på at politikarar ser det som si viktigaste oppgåve å stikke kjeppar i hjula på dei som ønskjer å få til noko, gjennom stadig fleire lover og reguleringar.


Når eg er på ferie i andre land, kjøper eg med meg mat og vin heim. Når eg er heime på Beitostølen i helgene kjøper eg lokalprodusert ost frå Valdres. Stadig fleire menneske kjem til å ønskje ein smak av Valdres – anten det er prat om mat, drikke eller opplevingar. Ingen region i heile Noreg har så mykje å by på og så stort potensiale til å skape meir av dette enn regionen vi bur i. I Valdres finst det mange uoppdaga smakar. Det er opp til oss som bur her å finne dei og tene pengar på dei.   

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis få trent når du er åleine med ein 1-åring heile dagen?

Dei siste månadene har trening vore min ultimate form for åleinetid og måte å hente overskot på. Anten det har vore i form av å springe ut ein kort tur, gjere nokre øvingar med kettlebell'n på gardsplassen eller stikke på treningsrommet i Heggenes. I Oslo har eg meldt meg inn hjå Sats Elixia, og eg har funne ut at eg verkeleg elskar å vere med på gruppetrening (som eg ikkje skjønner kvifor eg ikkje gjorde før når eg hadde masse tid?), og for ikkje å prate om dampbad eller badstue etterpå. Eller ein laaang dusj!


Den veka her er eg imidlertid åleine med Sigmund i Oslo for å ha vakt på jobben. Sidan eg blir sur og lei om eg ikkje får trent og får den åleinetida, var min store bekymring for korleis dette skulle gå denne veka. Korleis får dei som har eineomsorg for ungar eigentleg trent?


Eg har barnepass inkludert i Sats-medlemskapet mitt, men eg har ikkje hatt hjarte til å plassere han der den veka her, sidan eg har vore oppteken av at dette også skal bli "Hanne og Sigmund sin dr…

Min onde bebi og meg

Etter å ha lese diverse babynettstader og mammanettstader dagleg dei siste månadene, har eg lært veldig mykje om kva andre mødre har som utfordringar.

Eg har slik skjønt at eit vanleg spørsmål nybakte mødre får, er dette: "Er han snill då?". Eg har også lese meg til at dette er eit spørsmål som provoserer mange, sidan det faktisk er vanskeleg å definere om ein bitteliten bebi er snill eller slem.

Difor burde eg vore førebudd då eg sjølv fekk dette spørsmålet. Det var eg imidlertid ikkje. Spørsmålet kom overraskande, og eg burde ha lagd meg nokre artige svar eg kunne brukt og som kunne stoppa kjeften på grand-tantene (det er alltid tanter!) slik at dei spurte litt lurare neste gong dei lurer på noko om bebien.

Det klarte eg ikkje, og eg endte (som vanleg) opp med å svare noko dust. 
Grand-tante: Er han snill då?
Hanne: "Det er vel litt vanskeleg å definere om ein bebi er snill eller slem allereie no"
Grand-tante: Eg meiner, skrik han mykje?
Hanne: Han skrik når han er sv…

Mammaen din er så glad i deg!

Plutseleg er eg blitt eitt av desse irriterande menneska som omtaler meg sjølv i tredjeperson. Det skjer sjølvsagt berre i samtale med vesle bebien min, men sidan det stort sett er berre han eg pratar med om dagen, skjer dette heller ofte.

- Mammaen din skal berre ein liten tur på do, skjønner du
Slik startar dagen når eg må forlate Sigmund åleine i senga vaken og nesten på gråten om morgonen. Eg må fortelje han at eg snart kjem tilbake for å hente han, men at blæra til mammaen hans ikkje er som før og at eg difor må på do.
- Du skjønner, Sigmund, at mammaen din er ikkje så flink til å gjere knipeøvingar

Vi går inn til stellebordet, og der fortsett det: "No skal mammaen din berre finne fram ei bleie, skjønner du. Mammaen din er så glad i deg. Du er sååååå søt".

I løpet av ein dag har eg tatt meg sjølv i å si dette:
- Mammaen din er så glad i deg (dette seier eg ofte)
- Mammaen din elskar deg
- Mammaen din må berre ta på deg lue, skjønner du - fordi det står i Mammabøkene at små bebi…