Gå til hovedinnhold

Brennpunkt, økologisk, priskontroll og reindrift

Denne (arbeids)veka har gått ekstremt fort. Alt helg i morgon og nok ein tur med Valdresekspressen. Førre fredag brukte bussen nesten to timar ekstra på grunn av kø (altså nesten seks timar totalt), så eg gler meg allereie til heimturen denne fredagen med vinterferietrafikk. Eg skal førebu meg med to liter vatn i veska og sure snører.

Denne veka har det vore mykje landbruksstoff i mediene. Mykje har skjedd. Mest for statsråden sjølvsagt (som faktisk er den som møter i Stortinget og stiller opp i dei fleste debattar), men det påverkar jo også livet til oss statssekretærar.

Tysdag var dagen då alt skjedde på ein gong. Stortinget behandla (omsider) priskontrollen.  Regelen som seier at du kan bli nekte å kjøpe ein eigedom fordi myndigheitene meiner prisen er for høg. Politikarane i heimkommunen din kan i dag, med loven i hand, vedta å setje ned prisen på ein landbrukseigedom viss dei meiner prisen ikkje er "rett". Den regelen vil vi ha bort (no vil vi forsåvidt også fjerne heile konsesjonslova også).

Dette er det ikkje fleirtal for i Stortinget, men H, FrP, V og KrF på Stortinget var enige om å liberalisere, og har bedt regjeringa gjere ein del nye vurderingar med sikte på å legge fram liberaliseringar og endringar av konsesjonslova for Stortinget. Det vil si at konsesjonslova blir eit viktig arbeidsområde for oss i Landbruks- og matdepartmentet også det neste året.

Ein statssekretær følgjer ofte debattane i Stortinget slik. På tv frå kontoret. Då kan eg gjere to ting samtidig - som blant anna å følgje Per Kristian Foss når han legg fram forvaltningsrevisjon av økologisk.


Også kom Riksrevisjonen med sin forvaltningsrevisjon av myndigheitene sitt arbeid med økologisk landbruk. Og som vanleg kjem Riksrevisjonen med kritikk, og det var sjølvsagt venta på dette området. Vi er langt frå å nå målet Stortinget har sett om 15 % økologisk produksjon og forbruk innan 2020. Men vi har sett positive teikn dei siste åra. Forbruket auker markant. Og i fjor auka arealet med 7 %. Forbrukarane vil ha meir økologisk mat, og det er forbrukarane sine val som er viktigast for å lukkast med økologisk produksjon. Det er liten vits å produsere mykje økologisk om forbrukarane ikkje vil ha det. Men forbrukarane vil ha stadig meir økologisk. Til og med i Valdres. 

Same dag vart det også inngått reindriftsavtale mellom staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL). Det er vi nøgde med.

Og på kvelden var det Brennpunkt om norsk jordbruk og norsk jordbrukspolitikk. Ein dokumentar som etter mitt syn prøvde å trekke fram motsetnader eg ikkje oppfatter er der. Sveits vart trekt fram som drømmelandet. Norge som eit verstingland innanfor jordbruk. Det er mykje fint i Sveits, men jamen er det mykje bra i Noreg også. Vi har eit mangfald av garder, av type produksjonar og av bønder. Bønder med lite arealgrunnlag som klarar seg bra. Over heile landet. Vi har bønder med stort arealgrunnlag og mange dyr. Over heile landet. Vi treng begge deler. Det er ikkje det eine eller det andre, slik eg føler at enkelte prøver å framstille det som.

Men dette får eg truleg moglegheit til å diskutere på radio i helga. Frå Valdres. Som eg er sikker på har tusen gonger meir sjarme enn Sveits. Og eg er heilt objektiv.


Ein del av jobben er å lese alle moglege blad og tidsskrift som kjem dumpande ned i posthylla. Her frå "Norsk landbruk" las eg ekstra nøye det som stod om gjetarhund. Det må til når ny statsråd er fylkesmeister i gjetarhund. 


Resten av veka har vore mest interne møte og jobb frå kontoret. Heilt fint det også - eg trivst godt med å ha trappa noko ned på å reise rundt i landet, sjølv om eg alltid tek i mot invitasjonar til å kome på besøk (men det er noko med det - med ny statsråd er det fleire som vil ha han på besøk enn meg, så eg får stort sett vere i fred).


Innsida av kontoret mitt. Fått opp bilete eg fekk frå den mongolske delegasjonen  eg hadde besøk av. Elles tre dressjakker og ein bag med "yogautstyret". Og håndveske. Salig rot. Jada. 


I neste veke skal eg forresten til Svalbard (att!). Dit skal eg med Statskog på deira storsamling, og eg skal bruke helga i lag med dei. Denne gongen får eg tid til å bli litt betre kjend med Svalbard, og det gler eg meg til. Eg skal på trugetur opp til ein isbre som vi deretter skal bli kjent med innvending. Så satsar eg på at eg ikkje er blitt for tjukk slik at eg sett meg fast i isbregangane vi skal krype i. ;)


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein