Gå til hovedinnhold

Myter og sannheter om aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet gjorde på sitt landsmøte vedtak om å åpne opp for bruk av aktiv dødshjelp, fulgt av et strengt lovverk. Dette vedtaket har skapt voldsomme reaksjoner og debatt, og dessverre så er fremstillingene av FrPs vedtak både feilaktige, og ofte groteske. Jeg skal her forsøke å forklare hva forslaget handler om, hva det ikke handler om, og litt om hva det vil innebære om man skulle innføre det i Norge.

Fremskrittspartiet har nå programfestet følgende: ”Frihet til å bestemme over eget liv, betyr også at man bør sikres retten til en verdig avslutning av livet. FrP vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk”. Forslaget vårt handler først og fremst om å ha respekt for andre menneskers valg, og andre menneskers autonomi. Den primære hensikten er å hindre unødvendig lidelse, og ikke å forkorte livet.

FrPs forslag innebærer ikke at man skal gjøre helsevesenet eller eldreomsorgen dårligere. Snarere tvert i mot. Aktiv dødshjelp må aldri etableres som et alternativ til god smertelindrende behandling og verdig omsorg. Pasienter må føle at de har et reelt valg, og en slik ordning må først og fremst rettes inn mot et fåtall som føler at smertene, lidelsene og håpløsheten er gått så langt at all verdens medisiner ikke kan hjelpe.

Før vi eventuelt skal gjennomføre noe slikt i Norge, så må vi selvfølgelig utrede saken grundig, og ordningen må tilpasses norske forhold og norsk velferdssystem. Vi kan imidlertid si noe om hvordan dette kan tenkes å gjennomføres (uten å trekke konklusjoner om eventuell norsk ordning), og jeg vil i den forbindelse trekke frem delstaten Oregon i USA som har gjennomført dette.

Loven i Oregon tillater leger å utstede resepter for dødelige doser av medikamenter for personer med dødelig sykdom, og pasienten må selv ta medikamentet. Dette skjer kun etter grundige vurderinger fra flere leger, pasienten må være 18 år, og det er ingen som tvinger pasienten til å ta medikamentene. I løpet av 10 år så er det 341 personer som har benyttet seg av dette, og nesten dobbelt så mange hadde resepten liggende, som en trygghet, uten å faktisk innløse den. Fokuset på alvorlig syke i delstaten har i tillegg ført til en dobling av lindrende og beroligende omsorg. Aktiv dødshjelp, regulert av et strengt lovverk, i Oregon, har altså ikke ført til en utglidning og til at man setter menneskeverdet lavere, slik som motstandere ofte liker å hevde vil skje. Snarere tvert i mot, så ser man heller at eldreomsorg og helsevesen blir bedre i land eller stater som innfører aktiv dødshjelp, og bare en debatt, som vi har i Norge nå, kan tenkes å føre til forbedringer.

I Norge er såkalt passiv dødshjelp lov. Dette handler om å fjerne surstoff og næringsmidler slik at døden inntreffer raskere. Det finnes også eksempler på mennesker som slutter å spise og drikke fordi de ikke vil leve lenger. Spørsmålet er om såkalt passiv dødshjelp der man stopper næringstilførsel, er mer humant enn at pasienten tar en overdose morfin. Jeg mener snarere tvert i mot, siden passiv dødshjelp heller vil forlenge en meningsløs lidelse.

Alternativet til åpen og regulert dødshjelp, er ulovlig praktisering i det lukkede rom hvor dødssyke mennesker bruker sine siste sparepenger for å dra utenlands for å ta livet av seg, de bruker hagla, kjøper inn en overdose heroin elle bruker ”gjør det selv-metoder” som de finner på internett. Det finnes nok av eksempler på at nære familiemedlemmer og venner brukes for å finne en siste løsning når smertene ikke er til å leve med. Å la pårørende slippe unna en slik belastning, er derfor et pragmatisk argument for å åpne opp for bruk av aktiv dødshjelp.

Jeg forstår at dette er en vanskelig debatt, og jeg forstår også argumentene som blir fremført mot aktiv dødshjelp. Å påstå at dette er moralsk uproblematisk, ville vært å lyve. Imidlertid så har jeg falt ned på at retten til å ta avgjørelser på vegne av seg selv, er det som må veie tyngst. Det er den personen som lider, som ikke kan hjelpes, og som ønsker å dø, som må få bestemme. Ikke vi som er politikere, og som dessverre vet altfor lite om hva det vil si å lide.

Kommentarer

 1. Jeg har kanskje noen spesielle tanker om det med dødshjelp, men det har jo nylig blitt forsket smått på at disse som ber om aktiv dødshjelp har en irasjonel tankegang, og endrer senere på sine meninger. De har rett og slett innsett at dette ikke er en reel løsning, og velger å fortsette sitt liv. Jeg drar uansett ikke alle under en kam med dette,for det finnes jo mange forskjellige grader når det kommer til dette med smerte.

  SvarSlett
 2. Jeg ser iallefall lyst på muligheten at jeg selv kan velge å avslutte mitt eget liv mens jeg har et snev av verdighet igjen. Alternativet, å visne bort som syk og dement på et aldershjem, eller i et smertehelvete i en sykeseng uten håp om noen gang å bli bedre er ikke noe jeg gleder meg til...

  SvarSlett
 3. At folk ombestemmer seg og velger å fortsette sitt liv, er selvfølgelig veldig bra. I Oregon også viser det seg at veldig mange som får utskrevet medisinene, ikke velger å ta disse. For dem betyr ofte det at de vet at de har mulighet til å avslutte livet, mest. Dette som en trygghet hvis smertene skulle bli uutholdelige.

  Og for meg handler dette mest om å ha respekt for den enkeltes valg. For jeg tror den som lider er den som er best i stand til å avgjøre for seg selv.

  SvarSlett
 4. Det jeg reagerer mest på med dette vedtaket er hvem som skal gjøre det. Hvem skal utføre aktiv dødshjelp? Jeg vet ikke helt om det vil slå veldig heldig ut på sykepleierstudenter/legestudenter om det blir dem som må gjøre det, uansett om det bare betyr å skrive ut en dødlig dose medikamenter. Jeg skjønner at ikke all benytter seg av disse medikamentene, men i det sekundet noen gjør det, har i teorien legen som skrev ut resepten et liv til på samvittigheten. Jeg er legestudent nå, og hvis det skal bli slik i Norge i fremtida skal jeg heller se meg om etter et annet yrke.

  SvarSlett
 5. Jeg er veldig imot dette. Dette er et svært lite gjennomtenkt forslag fra Frp. Selvfølgelig, man vil ikke at sine kjære skal lide gjennom sine siste dager på dødsleie. Men dette er noe jeg mener er en del av det å være syk.

  Dette vil alltid gå utover noen andre enn deg selv. Noen må skrive ut dødsdosen, noen må bidra med medikamenter eller legge til rette for at vedkommende skal få dø. Jeg ønsker ikke å sette noen (en sykepleier, lege ect) i en slik situasjon, iallefall ikke lovfeste dette, som kan resultere i at noen føler seg presset til å tilrettelegge for noe sånt.

  Ønsker man virkelig å dø, så må man få psykologisk hjelp for å takle det, og for å ville ønske å leve videre. Det er en del av det å være syk. Det er slik naturen er, dessverre.

  SvarSlett
 6. Ingen skal tvinges til å skrive ut en dødelig dose medikamenter. Leger må selvfølgelig ha reservasjonsrett i forhold til dette (som de i dag også har i forhold til abort). Det skulle bare mangle!

  SvarSlett
 7. I en verden der de rike lever stadig lengre på bekostning av de som langsomt sulter ihjel, vil det være vanskelig å få gjennomslag for å forandre målet for livsinnhold-/verdi fra livslengde til livskvalitet.

  Når livslengde er måleenheten for lykke, vil livsinnholdets smerte og fortvilelse være underordnet.

  Eutanasi er en barmhjertighetshandling, basert på filosofiske betraktninger der livsvarighet er underordnet. I vår kultur er dette et argument som bryter med "livshellighet" - som følger av en overtro basert på en "livgiver" som ikke må motarbeides.Motforestillingene baserer seg på kulturelle forhold, der religione spiller en vesentlig rolle.

  Dette er noe de fleste bør ta innover seg og vurdere for sitt eget vedkommende.
  Muligheten for å ta standpunkt for eutanasi bør tilrettelegges, og det bør bygges opp et apparat for å tilfredsstille disse ønskene.

  Å forstå at det kan være like greit å slippe ut av en fortvilet livssituasjon, kan nok for mange være like vanskelig som å forstå at det ikke nødvendigvis er slik at vi i den vestlige verden er rike fordi vi fortjener det...

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser