Gå til hovedinnhold

Ikkje kul nok skule?

Eg har tidlegare skrive om skulen skal vere ein motvekt til barn og unge sin kultur, eller om vi skal ta innover oss ungdomskulturen. No er også Kristin Halvorsen ute og seier at skulen må bli "kulere". Eg trur ho har mykje rett i det ho seier, men det er også eit tema som må problematiserast. Som veldig uerfaren pedagog merkar eg at vala eg gjer i forhold til å bruke facebook og blogging i undervisninga kanskje ikkje alltid er like gjennomtenkt.

Eg meiner skulen må bli flinkare på å verke relevant for ungdommen (det er ungdomstrinn og vidaregåande eg har undervisningserfaring frå), og at vi i større grad må ta innover oss den kulturen ungdom er ein del av. Men ikkje ukritisk. Vi må problematisere, og vi må lære opp ungdommen til å ha eit kritisk forhold til bilete og uttrykk dei møter, og ikkje minst det dei skapar sjølv med hjelp av internett. Kva for konsekvenser kan det du legg ut på Facebook i dag, få for din seinare karriere? Det er spørsmål vi må våge å diskutere med ungdommen. Likeeins må vi diskutere: "Kvifor og korleis bruker vi Facebook til å forme vår eigen identitet?". Dette kan ein få til både ved å analysere sin eigen eller andre sin facebookside, eller kanskje eit blogginnlegg skrive av ein av dei kjente bloggarane.

Eg har gjeve elevene i oppgåve å lage sin eigen blogg om livet som ung i kommunen. Dei fleste tykkjer dette er moro. Men kanskje er oppgåva lite gjennomtenkt? Kanskje det berre blir ei oppgåve der ungdommen skriv, legg ut bilete og filmsnuttar, men ikkje reflekterer så mykje rundt kva dei gjer og kvifor dei gjer det. Kanskje eg heller burde gjeve i oppgåve å lage ein blogg for Henrik Ibsen, slik at dei også hadde lært om livet og litteraturen hass.

Å bruke blogging og Facebook i undervisninga, er noko som krever ein reflektert pedagog med kunnskap om IKT og om ungdomskultur. Vi må ikkje forsøke å vere kule berre for å vere kule - då har vi svikta som pedagogar. Men, klarer vi å ha ein meining rundt det vi gjer, og klarer vi å stadig bli betre, så trur eg elevane kan lære mykje av slik undervisning. Men det må ikkje bli eit "must". Ikkje alle lærarar vil takle dette, og dei har andre metoder og verkemiddel dei meiner er betre. Ikkje tving dei til å bruke Facebook i undervisninga. Akkurat som eg meiner det må vere opp til kvar enkelt lærar å styre om ein bruker lekser, eller ikkje. Eg trur ikkje noko på å fjerne alt av lekser, slik SV no vil, men eg trur heller ikkje på leksetvang. Her trur eg på full fridom til skuleeigar, skuleleiar og klasseleiar. Det er likevel andre parti som klarer å kome med dei dummaste standpunkta, og konstruere ein ganske meningslaus debatt. Dagens premie for dumskap må gå til Høgre som meiner at lekser er kjempeviktig for samarbeid mellom foreldre og skule. Viss det berre er lekser som er kontakten mellom skule og heim, då er det noko gale med skule-heim-samarbeidet på denne skulen, og kontakt mellom lærar og foreldre blir gjort betre i andre former enn gjennom lekser. Eg kan finne mange gode argumenter for å halde på leksene i skulen, men samarbeid med heimen, er ikkje eitt av dei.

Kommentarer

 1. Hvorfor er ikke lekser 'samarbeid med heimen'?

  Som forelder synes jeg det er en flott måte å holde tritt med mitt barns utvikling. Det gjør også sitt til at jeg vet hva barnet må bruke mer tid på for å komme over utfordringer i de ulike fagene. Det gir meg også mulighet til å stille forberedt på foreldremøter etc.

  SvarSlett
 2. Hva med HMS ?
  1. Flere elever som jobber seint får samme mengde lekser som flinke elever.(4 timer lekser )
  2.Lange skoleveger og tunge ransler og slepe på pga lekser.(Her legges grunlaget for en delagt rygg når en skal ut i arbeidslivet.)
  3.flere ganger kommer barna hjem med lekser i ting som ikke er hjenomgått på skolen.
  4.Det er flere (veldig mange i norge i voksen alder som ikke klarer og hjelpe barna med lekser pga . Innvandree med lite skolegang. ++++

  SvarSlett
 3. Poenget er, uavhengig av barnslig partipolitisk spill, at skolen overlater mer og mer av ansvaret for undervisningen til foreldrene. Det er det praktiske utslaget av lærernes ønske om foreldresamarbeid. Vi foreldre har imidlertid mer enn nok med jobber og alt annet, og barna fratas mulighet for fritid og sosial omgang med andre barn, når ettermiddagene og kvelden fylles opp med lekser, dvs. undervisning i noen som skulle vært gjort på skolen. Det svært urettferdige utslaget av denne form for "foreldresamarbeid" er at de barna som ikke har foreldre som på den ene eller andre måten ikke har kapasistet til å drive undervisning hjemme, har store sjanser for å bli hengende etter faglig med dårlige karakterer som resultat.

  SvarSlett
 4. Anonym 1: Lekser kan sikkert være en fin måte å følge med på barnet sin utvikling, men jeg mener at det er feil hvis det er gjennom lekser samarbeidet med hjemmet skjer. Jeg mener fint man kan gi tilbakemeldinger til hjemmet i forhold til hva eleven trenger å jobbe mer med for å nå kompetansemålene uten å bruke lekser. Skole/hjem-samarbeide må bli bedre - det samme må måten man vurderer elevene på - men hvis det kun er gjennom lekser samarbeid og dialog med hjemmet er, da er noe riv ruskende galt.

  Poenget mitt er at jeg tror leksedebatten er viktig, men jeg mener det er feil når det blir svart-hvitt, og det blir en debatt mellom de som er for lekser og de som er mot lekser. Og jeg mener skolene og klasseleder må få frihet til å utforme det opplegget de selv mener er best. Personlig er jeg for en utvidet skoledag, og det er også det vi skal prøve å få til i Vågå kommune, og en slik skole vil trolig fjerne noe av behovet for lekser.

  Ellers mener jeg argumentene som kommer fra dere to som har ytret dere mot lekser er veldig gode. Og nå må vi sørge for å skape en skole som kan utjevne sosiale forskjeller, og sørge for at elevene lærer mer enn de gjør i dag. Jeg tror ikke det er leksene i seg selv som da må diskuteres, men innholdet i skolen og virkemidlene vi bruker for at elevene skal oppnå kompetanse.

  SvarSlett
 5. "Og nå må vi sørge for å skape en skole som kan utjevne sosiale forskjeller, og sørge for at elevene lærer mer enn de gjør i dag."

  Noe av feilen med dagens skole er at den forsøker å gjøre alle elever like. De svakeste dyttes framover og de sterkeste holdes tilbake. Hvis vi isteden fokuserer på å gi alle gode muligheter så blir det noe helt annet.

  "Jeg tror ikke det er leksene i seg selv som da må diskuteres, men innholdet i skolen og virkemidlene vi bruker for at elevene skal oppnå kompetanse."

  Det finnes nok ikke en løsning. Det er mye som kan virke, og det vil være avhengig av læreren, hva han er best til og hvordan de ulike virkemidlene brukes. Diskusjon av virkemidler og tvungne arbeidsmetoder har ført galt av sted før.

  SvarSlett
 6. Eg ser eigentleg ikkje heilt at vi er så uenige som du skal ha det til, men det er klart at viss ein henger seg opp i enkeltsetningar, så kan ein vere uenig i alt.

  Poenget er at vi som er tilsett i skulen i dag, må drive i samsvar med Opplæringslova og læreplaner. Vi skal ha eit mål om at alle skal nå dei same kompetansemåla, og at skulen skal medverke til at sosial bakgrunn ikkje skal ha noko å seie for kva dei lærer i skulen (det er jo difor vi ser på skulen som eit offentleg ansvar og eit kollektivt gode).

  Og eg trur aldri eg har påstått at vi skal bruke dei same verkemidla for alle elevane. Eg trur eg er ganske tydeleg på i innlegget mitt at lærarane må ha metodefridom. I tillegg må vi strekke oss langt for å gje alle elevane den tilpassa opplæringa dei har krav på. Det krev sjølvsagt at vi bruker ulike verkemidlar og metoder.

  SvarSlett
 7. Det ville da være tragisk om de små barna ikke får lov til å vise mor og far hva de lærer på skolen. Å ta fram bøkene om ettermiddagen og bla i arbeidsbøker og lærebøker må da være en hyggelig stund i familien. Foreldre som følger opp dette dag ut og dag inn vil jo holde god oversikt i barnets utvikling. Dette vil gi et godt grunnlag for samarbeid med skolen. Tenk hvor lite oversikt foreldrene vil få hvis de kun får overført informasjon i de to konferansetimene. Ikke kom og fortell meg at det er mening at lærerne skal holde foreldrene løpende orientet om elevenes utvikling gjennom former for ukentlige brev hjem. =Enormt ekstraarbeid for læreren og distansering mellom hjem og skole i form av en ovenifraogned holdning! Hvordan skal foreldrene kunne forholde seg til denne informasjonen hvis de ikke har anledning til å følge barnas utvikling! JA til stolte barn som får lov til å vise foreldre, søsken og besteforeldre hva de lærer på skolen. NEI til å gjøre skolearbeid til et samfunnsproblem.

  SvarSlett
 8. Jeg underviser på ungdomsskolen i fagene rle, samfunnsfag og engelsk og engelsk tilvalgsfag på 9. og 10. trinn. Jeg undres noen ganger over diskusjonen om lekser. Har vi noe valg? Har ikke alle fått med seg at pensum er vesentlig større og uten leksearbeid blir det umulig å komme gjennom pensum? Jeg har selv tre barn i grunnskolen og bør vel være over gjennomsnittet opptatt av deres skolearbeid og aktivteter på deres trinn. Jeg må innrømme at lekser er et viktig poeng for at foresatte skal fatte intresse og sjekke hva elevene har i sekken. Sånn er det bare. Jeg er en svært aktiv fronterbruker, men på barnetrinnet er behovet for innsyn og løpende dialog med skolen svært begrenset. Lekser er i realiteten det eneste som binder hjem og skole sammen.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser