Gå til hovedinnhold

Redd skulen vår!

Fakkeltog for Høyanger vidaregåande skule i går

Eg har aldri vore skikkeleg engasjert i skulenedleggingssakar. Det har aldri rørt meg direkte. Eg har heller stått utanfor og sett på engasjement i slike sakar med ein viss fascinasjon. Eg har sett og høyrt folkemengdene som påstår at alt går ad undas om skulen deira blir lagt ned. Ein debatt farga i svart-kvitt. Det er dei onde mot dei gode. Alt handlar om å redde skulen, elles kan det eigentleg vere det same med alt anna. Forsvinn skulen, døyr lokalsamfunnet og så vidare.

Eg har vore med å legge ned skular som lokalpolitikar. Det vil seie; vi la eigentleg berre ned ein skule, og argumenta for å legge ned var gode. For lite elevmiljø er ikkje sunt det heller. Eg trur det går ei smertegrense for kor liten ein skule kan vere. Uansett så er slike debattar vanskelege. Det er ikkje svart-kvitt. Det er ofte gode argument både for det eine og det andre. Det eg trur på er tydelege skuleeigarar som tek ei avgjerd og står ved den. Ofte ser vi dessverre at slike avgjerder blir utsett og utsett - nettopp fordi dei vekker så stort engasjement. Det er vanskeleg å vere politikar og stå i mot presset frå eit heilt lokalsamfunn. Det må likevel politikarar tore å gjere. Det er viktig å tenkje klart i slike sakar, og ikkje bli altfor mykje påverka av kjensler.

No er eg korkje kommune- eller fylkespolitikar lenger. Eg er lærar. Eg er lærar i eit lokalsamfunn eg har budd i under eitt år. Eg hadde ikkje budd her lenge før det begynte å spøke for den vidaregåande skulen i Høyanger. Dette har vore ein snakkis i mange månader no. Utgreiingar om skulestruktur i Sogn og Fjordane konkluderer med at Høyanger vgs skal leggast ned. Politikarane skal ta avgjerda i juni.

Eg har ikkje sterke kjensler for saka. Det har resten av innbyggjarane i Høyanger. Eg forstår dei godt. Reisetid til næraste vidaregåande skule er 1 time og 25 minutt (ein veg!). Dette vil i praksis bety at nesten alle elevane i Høyanger må førebu seg på å bu på hybel. Mange tilsette vil heller ikkje ha moglegheit til å pendle til andre vidaregåande skular (noko som i praksis betyr at dei må flytte eller bytte arbeidsgjevar). I tillegg kjem argumenta om samarbeid med næringslivet og målet om å skape eit robust lokalsamfunn (spesielt industrien er jo aktuell her i Høyanger), men dei viktigaste argumenta gjeld sjølvsagt omsynet til elevane.

I går var det folkemøte og fakkeltog her i Høyanger. Elevane mine hadde tidleg bestemt at dei skulle engasjere seg og møte opp (eg er for ordens skuld lærar i ungdomsskulen og ikkje på den vidaregåande skulen). Dei hadde laga plakatar, og har vore oppteken av at dei er altfor unge til å flytte på hybel som 15-åringar. Som dei hadde på plakatane sine: "Vi treng fortsatt Mamma og Pappa". Sjølv om eg ikkje personleg har budd her lenge nok til å føle at eg blir påverka av avgjerda, så veit eg at elevane mine blir det. Og når elevane er engsjerte, blir eg det også.
Eg kom ikkje inn på folkemøtet i går. Eg kom for seint. Det var smekkfullt. Eg måtte følgje møtet på tv-skjerm utanfor. 

Det var flott å oppleve engasjementet i går. Eit heilt lokalsamfunn som stod samla. Som skjønner at det einaste som fungerer for å få gjennomslag er å gje lyd frå seg. Lage så mykje støy at politikarane ikkje klarar å gjere anna enn å høyre på dei.

Ingen av dei politiske partia torde å seie i klartekst at dei ville legge ned Høyanger vgs på møtet i går. Mogleg nokon av dei meinte det, men ingen gav uttrykk for det ("vi skal ta med oss alle argumenta og engasjementet herfrå, og ta ei avgjerd etter kvart").

Omlag tusen menneske gjekk i fakkeltog i går her i Høyanger (det bur litt over fire tusen i kommunen). Eg gjorde også det. Eg gjorde det i solidaritet med elevane mine. Akkurat i denne saken vel eg å lytte til dei - for eg tykkjar argumenta deira er betre enn dei som kjem frå konsulentselskapet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser