Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2013

Halvsær og halvsøt jente søkjer ikkje lenger mann

For litt over to år sidan la eg ut ei kontaktannonse på bloggen min. Eg la ut denne kontaktannonsa som eit bevis ovanfor kollegaer, vener og familie på at eg er for sær og kravstor til å finne meg mann. Dette for å sleppe alt mas og alle spørsmål ala: "Kor lenge skal du vere singel då? ". Kontaktannonsa vart ein stor suksess. Som underhaldning for lesarane av bloggen min. Folk hadde der artig når dei las denne kontaktannonsa. Dessverre førte det ikkje til ein full innboks eller at folk stod i kø ved lyrikkhylla på biblioteket. Det tok over to år før svaret plutseleg kom i innboksen min. Og for eit svar eg fekk! Og det var litt av ein mann eg fekk svar frå! (No skal eg ærleg innrømme at vi vart kjend før han las kontaktannonsa og før han sendte svar til meg, men at han tok seg bryet med å forfatte eit svært spanande og underhaldande svar tyda berre på at dette var mannen for meg) Eg trudde jo ærleg talt dei krava eg sette i kontaktannonsa var umogleg å oppfylle. Det var

Vil de ha betre lærarar? Gje oss moglegheit til å forelske oss litt oftare!

Etter ein sommar der eg har vore hovdstups forelska og stort sett ikkje gjort anna enn å kysse, drikke vin og late meg, har eg no verkeleg fått verkelegheita mitt i fleisen. Ikkje på ein dårleg måte, men på ein litt rar måte. Skuleåret er no nesten to veker gamalt, og eg er sakte, men sikkert i ferd med å finne tilbake til gamle rutiner. Livet eg levde i sommar er langt vekke, og eg har skjønt at eg må slutte å sveve på rosa skyer. Det er vurderingar, rettebunker, studier, elevsamtaler, vekeplanar og undervisingsplanlegging som no kjem til å prege livet mitt framover (kjærasten min bur forresten laaaangt vekke). Eg elskar det livet! Det er lærar eg ønskjer å vere. Eg får energi av jobben, og eg føler at det eg gjer er meiningsfullt (eg veit at elevane mine ikkje alltid føler det slik, men dei skal i alle fall vite dei har ein lærar som verkeleg ønskjer å gjere ein god jobb for deira skuld). Dei siste dagane har eg følt meg full av energi både når eg har gått på jobb og når eg har

Kunstfag er kosefag

Det er ikkje lett å seie at du ønskjer fleire timar i musikk og kunst og handverk når du veit at du blir skulda for å prioritere kos framfor fag i skulen. Slik er dessverre den politiske debatten blitt; retorikk er blitt viktigare enn forsking. Når du får slått Pisa-resultat opp i ansiktet og må vise handling er det lettare å argumentere for at vi treng meir matte i skulen framfor kunstfag. Dette høyrast jo logisk ut – meir matte gjev betre resultat i matte, eller kva? Verkelegheita er dessverre ikkje så enkel, og eg meiner at vi verkeleg begynner å sjå konsekvensane av redusert timetal i kunstfaga våre; auka skilnadar mellom elevane og utmotiverte elevar som ikkje ser vitsen med skulen. I den politiske retorikken fungerer det betre å seie at vi skal satse meir på rekning, lesing og skriving framfor musikk og kunst og handverk. Politikarane overbyr kvarandre i kven som vil satse mest på lesing og realfag, og kven som vil gje mest pengar til etter- og vida

Lærar under vidareutdanning

Eit av dei store mantra i valkampen og når politikarar diskuterer skulepolitikk, er at lærarane må bli betre. Dei treng desperat etter- og vidareutdanning, og politikarane overbyr kvarandre i kven som vil gje mest pengar til å gjere lærarane endå betre gjennom vidareutdanning. Eg føler meg eigentleg som ein relativt dyktig lærar. Ikkje best i Noreg, men eg er under stadig utvikling. Eg starta som lærar for eitt år sidan, og læringskurva har vore bratt. Eg er no tryggare i rolla mi, men veit at eg har stort utviklingspotensiale. Eg er ikkje i nærleiken av å bli så god som eg kan bli. Eg vart lærar gjennom å ta praktisk pedagogisk utdanning på deltid fordi eg hadde lyst til å lære meir om pedagogikk. Eg hadde eigentleg ingen plan om å bli lærar, men etter å ha jobba med skulepolitikk og skuleutvikling i seks år, fann eg ut at eg ikkje ville noko anna enn å bli lærar. PPU-studiet var ein vits. Eg lærte omtrent ingenting nyttig eg kunne bruke i undervisinga. Eg lærte ingenting

Lærarferien er altfor kort!

Etter å ha gjennomført min fyrste lærarferie har eg berre ein ting å seie; lærarferien er altfor kort! I går og i dag har vi gjennomført dei to fyrste planleggingsdagane ved Høyanger skule. Har du lyst til å vrenge hjernen din og bli fullstendig utslite; prøv å sette saman ein timeplan for ei klasse på ungdomstrinnet.  I natt låg eg vaken og tenkte på timeplanen. Eg tenkte på korleis eg skulle få kabalene til å gå opp. Eg tenkte på gruppeinndelingar, klasseromsplassering, halvårsplanar og undervisingsopplegg. Eg tenkte også; korleis i alle dagar skal eg få alt klart til elevane kjem på måndag? Då eg tok ferie i juni tenkte eg at det var ingen som fortente denne ferien meir enn meg, og alle andre hardtarbeidande lærarar (det er mange av dei). Eg tenkte at eg hadde ein lang sommarferie framfor meg der eg skulle lese meg opp på ny metodikk, gjere ferdig langtidsplanlegginga i faga og elles ha alt under kontroll til planleggingsdagane starta 13. august.  Vel..det vart ikkje