Gå til hovedinnhold

No blir Noreg seld!

Det kan ein i alle fall få inntrykk av viss ein skal tru på argumentasjon og skremselspropagandaen frå opposisjonspartia. Det er ikkje måte på kva for kjensler dei både har fått for Flytoget og for det statlege eigerskapet av skog.

I dag blir eigarskapsmeldinga behandla i Stortinget. Sjølv om ein statssekretær ikkje deltek i debatten i Stortinget, ønskjer eg å skrive nokre få ord om Statskog og dei mytene som er blitt presentert om dei prosessane som er i gang når det gjeld Statskog. Det er omtrent blitt framstilt som at ønskje vårt om å selge skog handlar om å selje store deler av Noregs areal, og då helst til utlendingar (skulle ein tru argumentasjonen til spesielt Arbeiderpartiet). 

I regjeringsplattforma står det at vi ønskjer å selge areal frå Statskog tilsvarande det som er blitt kjøpt dei siste åra. Det er også dette som står i eigerskapsmeldinga, og Statskog fekk i oktober i fjor i oppdrag å utgreie ulike modellar for organisering og privatisering av Statskog sin skogverksemd på økonomisk drivbare arealer. 

Dette er prat om under ein prosent av Noregs areal. Ikkje "heile Noreg", ikkje "tjue prosent", ikkje "all skog i Noreg". Det er prat om under ein prosent. Og det er ikkje konkludert endå! Det er prat om ei utgreiing. Omsyn til innbyggjarane si tilgang til jakt og fiske kjem også til å bli nøye omtalt i utgreiinga som vil bli lagt fram 1.mars. 

Og kvifor er det så viktig at selje areal frå Statskog? Kan ikkje berre staten eige?

Eller skal vi snu det på hovudet? Kvifor skal staten eige skog? Kvifor kan ikkje private skogeigarar heller eige denne skogen?

Vi ønskjer å styrke skogbruket i Noreg. Mange skogeigarar i dag ønskjer seg større areal. For å drive meir profesjonelt og for å ta ut meir tømmer frå skogane. Og tru meg; vi treng eit meir aktivt skogbruk i Noreg og vi treng meir hogst og verdiskaping basert på norsk skog. 

Statskog har seld mykje skog allereie. I det såkalte "arronderingssalet" (sett i gang av den førre regjeringa) har dei seld 148 skogeigedommar. Dette salet handlar om å selge skogareal rundt omkring i landet vårt, som private då kan få kjøpe for å effektivisere og optimalisere skogsdrifta si. Så langt er eit stort fleirtal av desse eigedommane seld til lokale kjøparar i same kommune som eigedommane finst. Faktisk heile 69 % (resten er stort sett kjøpt av det offentlege) er seld til lokale kjøparar. Lokale kjøparar som ønskjer å drive skogen aktivt. Det meiner eg er veldig bra, og eg ønskjer meg meir av slike sal. 

Statskog er ein viktig grunneigar i Noreg. Ingen tvil om det. 

Ja, Statskog eig tjue prosent av Noregs areal, men det er ikkje dette arealet dei no skal greie ut privatisering av. Oppdraget går på det økonomisk drivsbare arealet, og det er under ein prosent av Noregs areal. Dette er ikkje prat om sal av Noreg. Det er prat om sal til norske skogeigarar - til alle dei dyktige skogeigarane i landet vårt som ønskjer seg meir areal. 


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser