Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

Raskast av alle i Landbruks- og matdepartementet!

På laurdag var det Sentrumsløpet. Eg stilte for idrettslaget "Labil" (Landbruksdepartementets bedriftsidrettslag). Der er folk superspreke, og ingen av dei går eigentleg under namnet "mosjonistar", men er i realiteten toppidrettsfolk kledd som byråkratar (Noregs beste byråkratar OG springarar). I fjor havna eg i alle fall på sisteplass av alle. Det hadde eg ingen planar om i år - for eg likar ikkje å havne sist. Men i år sprangeg  raskast av alle i Labil. Faktisk! Eg sprang på 31:28. Nest raskast var 41 minutt eller noko. Og ja; dei andre sprang dobbelt så langt som meg. Eg veit det. Eg sprang 5 km. Dei andre sprang 10. Samma det vel! Eg er nøgd likevel. Eg var knallsveitt, utslitt og raud i ansiktet etterpå, og måtte nesten spy. Det var målet. Neste år er målet under 30 minutt, og kanskje, men berre kanskje, kan eg klare å springe 5 km raskare enn dei som spring 10 km raskast. Ein gong. Trener til Sentrumsløpet på Bislett stadion. Og eg skal fortset

Dyrepoliti - endeleg!

I dag er ein merkedag for alle oss som er opptekne av at dyr skal ha det bra. I dag lanserer vi eit pilotprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag.  Framstegspartiet har i mange år kjempa for dyra våre, og har programfesta at vi ønskjer eit dyrepoliti. I dag går startskotet. Sør-Trøndelag politidistrikt oppretter ei eiga dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjeld dyrevelferd, og Mattilsynet oppretter eit krimteam som har ansvar for samarbeid med politiet i desse sakene.   Dyrepolitiprosjektet er eit prøveprosjekt som vil vare i tre år og vil bli evaluert undervegs. Ei formell samarbeidsavtale vil i tillegg sikre betre samarbeid, at arbeidet blir prioritert og at Mattilsynet og Politiet møtast jamnleg. Vi er mange som er opptekne av at dyr skal ha det bra. Eg trur det er fleire enn meg som blir sinte og fortvila når vi høyrer om vald mot dyr. Sinte fordi ein blir forbanna over at folk kan vere så slemme, og fortvila fordi dyr ikkje har moglegheit til å forsvare seg.

Tre + tare = bioøkonomi

I løpet av året skal regjeringa lage ein bioøkonomistrategi. Det er mellom anna for å synleggjere kva for potensiale som ligg i biomassen vår. Å bruke biomasse kan vere ein måte å auke verdiskapinga i Noreg på ein bærekraftig måte. Det som er økonomisk smart, er også klimasmart. Er det ikkje fantastisk? Det er skogen som er vårt ansvar i Landbruks- og matdepartementet. Og skogen er vi glad i! men i førre veke traff denne innlandskrabba også på tang og tare. På torsdag i førre veke var eg "Kystskogkonferansen" i Stjørdal der kystfylka la fram kystskogbruksmeldinga. Eg blir alltid imponert over optimismen som er i skognæringa, og eg reiste vidare frå Nord-trøndelag med smil om munnen. De kan vente dykk ein lengre kronikk om skogbruket i nær framtid, så eg skriv lite om skogbruk denne gongen. De får berre eit bilete. Eg veit eg ser litt rar ut. Eg starta innlegget mitt med å vise korleis eg spelte grantre på Bagn barneskule då vi sette opp musikalen "Den levende sk

Travelt før stormen

Snart er vi i gang med årets jordbruksoppgjør. I neste veke (24.april) kjem jordbrukets krav, og då er tida i alle fall full fram til 17.mai. Fram til dette startar neste fredag, brukar eg tida til å få reist litt rundt i landet. Det er lenge sidan sist det var så travelt på reisefronten, og denne veka blir tre av fem arbeidsdagar brukt til å bli kjend med landet vårt. På måndag var eg i Skjåk, der temaet var utmarksforvaltning. Utmarka i Skjåk viste seg frå sin beste side. Det meste fungerer jo flott i utmarka, men det er jo alltid rom for å betre ting i forvaltninga av han. Det var kva eg fekk innspel til i Skjåk.  På tur heimover att tok vi ein tur innom Lom biovarme. Dei bruker flis frå trea i bygdeallmenningen i Skjåk til sin varmeproduksjon. Flott bedrift med positive gründarar. All grunn til å smile når eg både får sjå på biovarmeanlegg.  I morgon reiser eg til Nord-Trøndelag og Stjørdal for å delta på konferanse for kystskogbruket . Der skal eg halde eit innleg