Gå til hovedinnhold

Ei hovudrolle, takk!

Tidleg på 90-talet var eg elev på Bagn barneskule. Skulen sette då opp musikalen ”Den levende skogen”. Eg fekk aldri noko framtredande rolle i musikalen – eg fekk ikkje synge solo eller spele rolla som søt harepus. Eg måtte derimot spele tre. Eg vart plassert langt bak på scena og fekk beskjed om å stå heilt stille, og vere ein traust granbusk.

Det finst knapt større nedtur for små ungar som håpar å bli musikalstjerne, enn å be dei vere tre. Å vere tre blir sett på som den perfekte rolla for dei som aldri får lov til å spele ei hovudrolle. Som ein i mengda, som ikkje stikk seg ut, men som berre er der. Omtrent som alle trea som står i Valdes.

Eg har lett meg fascinere over alt som kan lagast av skog, og av det potensialet som finst i tømmerstokken. Vi veit at vi kan bygge hus av tre, og stadig skjer det nyskaping med tanke på betre konstruksjonar og trearkitektur på byggsida. Skogen har i mange år blitt brukt til brensel, og innanfor bioenergi skjer det stadig utvikling for at vi kan bruke skogen til både flytrafikk og sjøtransport. Men også klede og smakstilsetningar kan du få frå skogen. På eit seminar i førre veke hørte eg til og med om at det vart forska på å bruke skogen til å reparere skader i munnhola. Det er høgteknologisk, spør du meg. Og det frå eit råstoff vi har meir enn nok av!

”Alt som kan bli lagd av olje, kan også bli lagd av tre” høyrer vi ofte frå skognæringa. Og det er dette som er ”det grøne skiftet” vi høyrer om dagleg i mediebilete. Vi må nemlig klare å vri verdiskapinga over til bruk av våre fornybare ressursar. Slik som skogen.

”Bruk” er eit ord eg likar når det kjem til naturressursar. Eg trur meir på bruk enn på vern. Bruk av skogen gir oss to ting samtidig. Å bruke skogen er bra for verdiskapinga, og det er bra for klimaet vårt!

Skogen tek opp og samlar CO2 mens han stadig veks seg større. Mens treet blir til verdiar, samlar det karbon. Når treet blir hogstmodent kan vi skape klimavenlege produkt, samtidig som vi tenar pengar. Så plantar vi nye tre, som nok ein gong kan vekse seg store og bli til verdiar mens dei fangar karbon. Verdiskaping og bærekraft i eitt. Det er ikkje rart ein blir mektig glad i skogen!

Det går så det susar i skognæringa om dagen. Avverkinga er rekordhøg og eg møter optimistiske folk overalt. Det motiverer! Skognæringa har vore ei næring som har klart seg bra på eige hand gjennom mange år – ho er konkurranseutsett, og næringa får lite overføringar over statsbudsjettet. Andre verkemidlar er viktigare for skognæringa!

For Høgre-FrP-regjeringa er det viktig å satse på infrastruktur. Gode vegar er særs viktig for skognæringa – også i Valdres. Vi satsar på infrastruktur frå stubbe til industri. Vi meiner det er viktig å satse på skogsvegbygging for å få trea ut av skogen, og har difor dobla den ordinære løyvinga til skogsvegar frå før vi overtok. Det er også viktig å satse på det ordinære vegnettet, og Høgre-FrP-regjeringa satsar verkeleg på veg og samferdsel. Vegløyvingane har auka med om lag 18 prosent samanlikna med det den førre regjeringa foreslo i 2014, og vi har som ambisjon å byggje mykje meir!

Høgre-FrP-regjeringa reduserer skattar og avgifter, og dette vil kome skognæringa til gode ved at midlane kan investerast i arbeidsplassar framfor å gå inn i statskassa. Regjeringa si satsing på forsking og utvikling er også avgjerande for å lukkast i bioøkonomien – i tillegg til at forenkling av regelverk også er viktig for skognæringa.

Eg trur på lågare skattar og avgifter og mindre offentlige inngrep. Dette meiner eg er rett medisin for å få til meir vekst i økonomien. Eg trur på å bruke mindre offentlige pengar, og når pengane skal brukast skal dei brukast smart - på mellom anna samferdsel og forsking. Dette er mykje betre for næringslivet enn spesifikke overføringar bestemt av politikarar, som ikkje er dei rette til å plukke ut framtidas ”vinnarar”.   


Eg følte meg nok korkje som ein vinnar eller hovudrolleinnehavar då eg tidleg på 90-talet stod rett opp og ned og var tre bakarst på scena i Bagn. Men utan desse trea ville det ikkje blitt nokon musikal. Utan trea blir det heller ikkje nokon bioøkonomi. Vi har ein kjemperessurs ståande i landet vårt, og bør ikkje ha som ambisjon å spele ei birolle. Skogen har alle moglegheiter til å spele ei hovudrolle i økonomien vår framover. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Too good to go

Denne veka har eg med Sigmund (snart 1 år) på jobb i Oslo. Slik må det nesten bli når eg har vakt, men ikkje barnevakt. Sigmund storkosar seg med å klatre opp trappa til kommunikasjonsavdelinga, mens eg spring etter. I dag fekk eg lese nokre aviser mens Sigmund såg på Pudding-tv. Poenget er at det er svært lite å få gjort av jobbting før etter Sigmund har lagt seg klokka 18. Difor tenkte eg at eg skulle gjere halvveis jobbrelaterte ting som er mogleg å kombinere med å underhalde ein svært aktiv liten krabat. I dag bestemte eg meg difor for å teste appen "Too good to go". For de som ikkje veit kva dette er, så er det altså ein teneste som formidlar kontakt til bakeri, restauranter og hotell, der du kan få kjøpt overskotsmat til ein billig penge. Anten frå det som er att i bakeriutsalet eller som er att etter hotellfrukosten. Fyrste tips; ver tidleg på om morgonen. "Pakkene" blir fort utseld (spesielt hjå bakeria), så du bør legge inn bestillinga di tidleg om morgon

Vurdering av årets finale i Melodi Grand Prix

Seinare enn det brukar, men finalen i årets MGP kom likevel brått på. Fire timar på buss laurdagsformiddag gjev meg likevel tid til å trille terning. Her er poenga frå Hanne-juryen i år. Aleksander Walmann - Talk to the hand Med fare for å virke som ei gammal sur dame, er dette slik nymotens musikk eg ikkje skjønner meg på. Dette er så flatt og så kjedeleg. Mambojambo er kanskje kult å synge for kidza, men ikkje for meg.  Terningkast: 2  Charla K - Stop the music Dette er fint. Faktisk kjempefint dess meir du høyrer på songen. Og det verkar så proft og så gjennomført! I MGP likar eg vanlegvis glitter og mas, men dette må då vere kveldens favoritt? Terningkast: 5  Alejandro Fuentes - Tengo Otra Eg digger jo latino og denne songen er ein sang som hadde vore på spelelista mi når eg jogger, men utan at eg ville gjeve songen så mykje oppmerksemd. Det er halvpent, men ikkje så mykje meir enn det.  Terningkast: 3 Ida Maria - Scandilove Hurra! Endeleg ein

Hanne tester trappene i Høyanger

Høyanger er visstnok kjend for sine trapper. Dette heng saman med vatnforsyning og industri (eg skal finne ut meir om dette når eg skal på industrimuseet seinare i veka). Det er to trapper i Høyanger. Ei med omlag 1250 trappetrinn og ei med 2500 trappetrinn. Optimistisk som eg er bestemte eg meg for å teste den lengste av dei. Dette bilete er take rett etter at eg har gått heimanfrå. Eg bur i eit bustadområde rett på venstresida av bileteramma. Trappa kan du sjå der langt framme på fjellet omtrent midt i biletet. Du ser det som ein grå strek som går oppover. Elva er også rett ved der eg bur, og eg såg mange fiskarar på vegen fram og attende (fisking rett utanfor stovedøra, bokstaveleg talt!). Høyanger sentrum ligg i motsatt retning, altså der elva renn ut i fjorden. No ser du at eg nærmar meg. Også eg begynner å tru at det er håp om at eg skal kome fram. Litt skeptisk på om det er lov til å gå inn på området nå, og tenkjer: "neinei, eg må snu!". Då ser